Liseye Geçiş Sınavı (LGS) nasıl bir süreçtir?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına devam etmek isteyen öğrenciler için uygulanan sınavdır. Ancak, bu sınavın işleyiş süreci ve uygulama detayları hakkında geniş bilgi verir misiniz? Bu süreç nasıl işler, sınav merkezlerinin belirlenmesi ve adayların başvuruları gibi konularda bilgi verir misiniz? Dahası, bu sınavın Türkiye’deki eğitim sistemine olan etkileri üzerine görüşleriniz nelerdir?