TEOG sınavının kaldırılma nedenleri nelerdir?

TEOG sınavının kaldırılmasının ana nedeni, sınavın öğrenciler üzerindeki stres ve baskıyı artırması ve eğitim sistemindeki adaletsizlikleri beraberinde getirmesiydi. Ayrıca, sınav odaklı öğretim yöntemlerine geçiş yapılması ve öğrencilerin sadece sınav sonuçlarına odaklanması da eleştirilen unsurlardandı. İşte TEOG sınavının kaldırılmasına neden olan faktörler:

  1. İsyanlar ve protestolar: Öncelikle, TEOG sınavının kaldırılmasının temel sebeplerinden biri, sınavın öğrenciler üzerindeki baskıyı artırması ve stres seviyelerini yükseltmesiydi. Bu durum, öğrenciler arasında sık sık yapılan başarısızlık hissi ve kaygıya neden oldu. Birçok öğrenci ve veli, sınav odaklı eğitim sistemine karşı protesto ve isyanlarda bulundu.

  2. Eşitsizlikler: TEOG sınavı, öğrenciler arasında ciddi eşitsizliklere neden oldu. Daha iyi imkanlara sahip olan öğrenciler, özel dersler ve kurslarla daha fazla hazırlanma fırsatına sahipti. Bu da, avantajlı öğrencilerin avantajlarını daha da artırmasına ve dezavantajlı öğrencilerin geride kalmasına yol açtı.

  3. Öğretim yöntemleri: TEOG sınavı, okullarda sınav odaklı bir eğitim yöntemi benimsenmesine neden oldu. Öğretmenler, sınav sonuçlarını yükseltmek için daha fazla test ve deneme yapmaya başladı. Bu da, öğrencilerin gerçek anlamda anlama ve derin öğrenme yerine sadece test çözme becerilerini geliştirmesine yol açtı.

  4. Psikolojik etkiler: TEOG sınavı, öğrenciler üzerinde ciddi psikolojik etkilere neden oldu. Sınav stresi, kaygı ve depresyon gibi sorunlara yol açtı. Öğrencilerin mental sağlığı ve mutluluğu, sınavın getirdiği baskı nedeniyle olumsuz yönde etkilendi.

TEOG sınavının yerine geçen sistem olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS), daha esnek ve çoklu değerlendirme yöntemlerine dayanmaktadır. LGS, sadece bir sınav sonucuna dayalı olmayıp, ortaokul performansı, proje ve performans değerlendirmeleri gibi faktörleri de dikkate alır. Bu yeni sistem, öğrencilerin sınav kaygısını azaltmayı ve daha sağlıklı bir değerlendirme süreci sağlamayı hedefler.

Kişisel olarak, TEOG sınavının kaldırılmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Çünkü sınavın getirdiği baskı ve stres, öğrencilerin gerçek potansiyellerini ortaya koymalarını engelliyordu. LGS’nin çoklu değerlendirme yöntemlerine dayanması, öğrencilerin farklı yeteneklerini ve becerilerini göz önünde bulundurarak daha adil bir değerlendirme süreci sunacaktır.

TERİMLER:

TEOG: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı, Türkiye’de ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş sürecini düzenleyen bir sınav sistemidir.
LGS: Liselere Geçiş Sistemi, TEOG sınavının yerine geçen yeni sistemin adıdır. LGS, öğrencilerin ortaokul performansı, proje ve performans değerlendirmeleri gibi faktörleri de dikkate alan bir değerlendirme sürecine dayanmaktadır.