YKS'deki aday bazlı puan hesaplama sistemi ne anlama gelmektedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) gerçekleştirme süreçlerinden biri olan ve aday bazlı puan hesaplama sistemi nasıl işlemektedir? Bu sistem, adayların aldığı puanların belirlenmesinde hangi faktörleri dikkate alır ve bu durum, adayların üniversiteye giriş süreçlerini ve sıralamalarını nasıl etkiler? Sizinle paylaşıldığında, bu sistem çerçevesinde hangi puanların belirtildiği ve bu puanların farklılıklarının ne olduğunu bilmek önemlidir.

YKS Aday Bazlı Puan Hesaplama Sistemi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye’de üniversite adaylarının girdiği ve üniversiteye girişlerinin belirlendiği bir sınav sistemidir. Bu sistem, öğrencilerin farklı alanlardaki bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar. YKS aday bazlı puan hesaplama sistemi, adayların kazanımlarını doğru ve adil bir şekilde değerlendirmek için tasarlanmış bir yöntemdir.

Puan Hesaplama Süreci

YKS’nin aday bazlı puan hesaplama sistemi, birkaç temel faktörü dikkate alır ve oldukça detaylı bir süreci kapsar:

 1. Doğru ve Yanlış Sayıları: Adayın her bölümdeki doğru ve yanlış cevap sayıları hesaplanır. Yanlış cevaplar, doğru cevapların belirli bir oranında düşülerek net sayısı bulunur. Genellikle, her dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde ayarlanır.

 2. Ham Puanların Hesaplanması: Adayların her bölüm için netlerine göre ham puanları hesaplanır. Bu, her testin ağırlığına ve zorluk derecesine göre farklılık gösterir.

 3. Standart Sapma ve Ortalama: Her bir testin standart sapması ve ortalaması hesaplanır. Bu, sınavın genel zorluk seviyesini ve adayların performansını belirler.

 4. Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması: Adayların TYT, AYT ve YDT olmak üzere farklı testlere göre yerleştirme puanları hesaplanır. Bu puanlar, adayların üniversite programlarına yerleştirilmesinde kullanılır.

Faktörlerin Etkileri

 1. Doğru ve Yanlış Sayıları: Adayın puanı, doğru cevap sayısının yanı sıra yanlış cevapların doğrulardan düşülerek netleştirilmesiyle belirlenir. Yanlışlar cezalandırılarak, bilgi seviyesi daha net şekilde ortaya konur.

 2. Zorluk Derecesi: Sınavın zorluk derecesi, adayların aldığı puanları etkiler. Kolay bir sınavda çok sayıda yüksek puan olabilirken, zor bir sınavda puanlar düşük kalabilir.

 3. Standart Sapma ve Ortalama: Sınavın genel zorluk seviyesinin yanı sıra, adayların genel başarımı da puanlama sistemi üzerinde etkilidir.

Etkiler

 • Adil Değerlendirme: Aday bazlı puan hesaplama sistemi, adayların sınavdaki bireysel performanslarını göz önünde bulundurarak daha adil bir değerlendirme sağlar.
 • Yerleştirme Süreci: Adayların üniversiteye giriş süreçlerinde hangi programlara yerleşebileceklerini belirleyen temel faktör, aldıkları yerleştirme puanlarıdır. Bu puanlar, adayların tercih ettikleri programlara girebilme şansını belirler.
 • Sıralama: Tüm adayların yerleştirme puanları, üniversite programlarının kontenjanlarına göre sıralanır. Bu durum, adayların hangi üniversite ve bölüme girebileceğini etkili bir şekilde belirler.

Yansıtılan Puan Türleri

 • TYT (Temel Yeterlilik Testi) Puanı: Türkçe ve Matematik temelinde değerlendirilen bir puan.
 • AYT (Alan Yeterlilik Testi) Puanı: Adayın tercih ettiği alana göre değişen testler üzerinden hesaplanan puan.
 • YDT (Yabancı Dil Testi) Puanı: Yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesiyle elde edilen puan.

YKS aday bazlı puan hesaplama sistemi, adayların bilgi ve beceri düzeylerini adil ve doğru bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır. Bu sistem, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecindeki yerleşimlerini belirlerken kritik bir rol oynar.

TERİMLER:

Ham Puan: Adayın bir testte elde ettiği doğru ve yanlış cevaplar arasındaki net farkının puan değerine dönüştürülmüş halidir.
Standart Sapma: Bir veri setindeki değerlerin ortalama etrafında ne kadar yayıldığının bir ölçüsüdür, yani ne kadar dağınık olduklarını gösterir.

YKS’de Aday Bazlı Puan Hesaplama Sistemi

YKS’deki aday bazlı puan hesaplama sistemi, her adayın sınavdaki ham puanlarının, sınavdaki diğer adayların performansına göre ölçülerek nihai puanının belirlenmesini ifade eder. Bu sistem, 2023 yılından itibaren YKS’de uygulamaya konulmuştur.

Nasıl İşlemektedir?

 1. Ham Puan Hesaplama: Her aday, sınavdaki her testten aldığı netleri kullanarak ham puanı hesaplanır.
 2. Testlerin Ağırlıklandırılması: Matematik ve Türkçe testleri %40, Fen Bilimleri ve İnsan Bilimleri testleri ise %20 ağırlıklandırılır.
 3. Ölçeklendirme: Her testteki ham puanlar, o testteki ortalama ve standart sapma kullanılarak ölçeklendirilir.
 4. Nihai Puan Hesaplama: Ölçeklenmiş puanlar, testlerin ağırlıklandırılmasıyla birleştirilerek adayın nihai puanı hesaplanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Her adayın nihai puanı, sınavdaki kendi performansına ve diğer adayların performansına göre belirlenir.
 • Yüksek ham puan alan bir aday, diğer adayların daha düşük performans gösterdiği bir testte daha düşük nihai puan alabilir.
 • Aynı testte aynı ham puanı alan iki adayın nihai puanları farklı olabilir.

Sistemin Etkileri:

 • Adayların sıralamalarını daha objektif hale getirir.
 • Sınavda kopya çekme gibi haksız uygulamaları önlemeyi amaçlar.
 • Farklı testlerdeki başarıların daha dengeli değerlendirilmesini sağlar.

Paylaşılan Puanlar:

 • Ham Puan: Adayın her testten aldığı netleri gösterir.
 • Ölçeklenmiş Puan: Ham puanın diğer adayların performansına göre ölçülmüş halidir.
 • T-Puanı: Ölçeklenmiş puanın, normal dağılımı taklit eden bir puan skalasına dönüştürülmüş halidir.
 • YKS Puanı: Adayın tüm testlerden aldığı puanların ağırlıklandırılmış ortalamasıdır.

Farklılıklar:

 • Ham puan, adayın sınavdaki mutlak performansını gösterirken, ölçeklenmiş puan ve T-puanı daha karşılaştırmalı bir değerlendirme sunar.
 • YKS puanı, adayın genel başarısını tek bir puanla özetler.

Önemli:

 • Aday bazlı puan hesaplama sistemi, YKS’ye giren tüm adaylar için geçerlidir.
 • Sistem hakkında daha detaylı bilgi için ÖSYM’nin resmi internet sitesini ve sınav kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Umarım bu bilgiler YKS’deki aday bazlı puan hesaplama sistemini anlamanıza yardımcı olmuştur.

1 Beğeni