CentOS Stream sunucularında son versiyon nginx ve php-fpm kurulumu nasıl gerçekleştirilir?

CentOS Stream sunucuları üzerinde çalışıyorum ve en son sürüm nginx ve php-fpm kurmak istiyorum. Her iki bileşenin kurulum sürecinde dikkat etmem gerekenler nelerdir? İlgili ayar dosyalarının konfigürasyonu nasıl yapılmalıdır? Kurulum sırasında karşılaşabileceğim hatalar ve bunların çözüm önerileri nelerdir? Kurulum tamamlandıktan sonra performansı denetlemek için hangi adımları izlemeliyim?

CentOS Stream’da NGINX ve PHP-FPM Kurulumu

CentOS Stream’da NGINX ve PHP-FPM kurulumu, birkaç adımda gerçekleştirilebilir. Bu işlem geleneksel repolarda mevcut olan sürümlerin yerine en son sürümleri kurmayı içerir.

Sistem Güncellemesi:

Öncelikle, sisteminizi güncel tutun. CentOS sunucunuzu güncellemek için alttaki komutu kullanın.

sudo dnf update -y

Reposituarların Eklenmesi:

NGINX ve PHP’nin en son versiyonlarını elde etmek için, resmi olmayan repoları paketlerinize eklemeniz gerekebilir. NGINX için, NGINX repo dosyasını oluşturun:

sudo nano /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Ardından, aşağıdaki bilgileri dosyaya ekleyin:

[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true

PHP’nin en son versiyonu için, Remi deposunu ekleyin:

sudo dnf install -y https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

Daha sonra, istediğiniz PHP sürümünü seçmek için Remi Configuration Wizard’ı kullanabilirsiniz:

sudo dnf module reset php
sudo dnf module install php:remi-8.0

NGINX ve PHP-FPM Kurulumu:

Her şeyi güncelledikten ve gerekli repoları ekledikten sonra, NGINX ve PHP-FPM’i kurabilirsiniz:

  • NGINX’in son sürümünü kurmak için komut:
sudo dnf install -y nginx
  • PHP ve PHP-FPM’in son sürümünü kurmak için komut:
sudo dnf install -y php php-fpm

Konfigürasyon:

Kurulumdan sonra, her iki bileşeni de yapılandırmanız gerekmektedir. /etc/php-fpm.d/www.conf dosyanızda önemli PHP ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir:

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf

NGINX için de aynı şey, /etc/nginx/nginx.conf dosyasını yapılandırma tamamen size bağlıdır.

Performans Denetimi:

Kurulum tamamlandıktan sonra, NGINX ve PHP-FPM performansını ‘htop’, ‘top’ ve ‘systemd-analyze’ gibi araçları kullanarak test edebilirsiniz.

Sorun Giderme:

Kurulum sırasında hatalarla karşılaşabilirsiniz. Hatayı ve çözümünü kaydedin. Bu, hatayı tekrar yaşadığınızda işleri hızlandırabilir.

TERIMLER:

CentOS Stream: CentOS Project’in geliştirdiği bir Linux dağıtımıdır.
NGINX: Yüksek performanslı HTTP sunucusu ve ters proxy sunucusu olarak kullanılan bir yazılımdır.
PHP-FPM (FastCGI Process Manager): PHP’nin FastCGI sürümüdür ve daha iyi bir web performansı elde etmek için kullanılır.
dnf: CentOS’un varsayılan paket yöneticisidir.
nano: Sıradan kullanıcıların kullanabilecekleri basit bir metin düzenleyicisidir.
Remi deposu: PHP ve ilişkili yazılım paketleri için üçüncü taraf bir depodur. Remi deposu, bellek içi işlemler ve iyileştirilmiş cURL desteği sunan en son PHP versiyonunu içerir.