CentOS üzerine Nginx nasıl kurulur?

CentOS işletim sistemine sahibim ve sunucumda web uygulamaları çalıştırmak için Nginx’i kullanmayı düşünüyorum. Ancak Nginx’in kurulum süreci hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Nginx’in CentOS üzerine nasıl kurulacağı hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Hangi komutları kullanmalıyım ve bu esnada hangi ayarlamaları yapmalıyım? Kurulumdan sonra Nginx’i nasıl başlatabilir ve durdurabilirim?

CentOS üzerine Nginx Kurulumu

Nginx, hem statik web sayfaları hem de dinamik web uygulamaları için bir web sunucusu olarak kullanılabilen açık kaynaklı bir yazılımdır. Devam ederken, CentOS işletim sisteminiz üzerinde Nginx’in nasıl kurulacağına dair aşağıdaki ayrıntılı adımları takip edebilirsiniz.

Adım 1: Sistem Güncelleme

Her zaman olduğu gibi, yeni bir yazılım kurmaya başlamadan önce tüm sistem paketlerinizi güncellemeniz önerilir. Aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo yum update

Adım 2: Nginx Repository Ekleme

CentOS depolarında Nginx mevcut olmadığından, önce EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) deposunu sisteminize eklemeniz gerekiyor. Bu, aşağıdaki komutla yapılabilir:

sudo yum install epel-release

Adım 3: Nginx Kurulumu

Şimdi Nginx’i kurabilirsiniz. Bu, aşağıdaki komutla yapılabilir:

sudo yum install nginx

Adım 4: Nginx Başlatma ve Otomatik Başlatma Etkinleştirme

Nginx servisini başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo systemctl start nginx

Ayrıca, sistem yeniden başlatıldığında Nginx’in otomatik olarak başlatılmasını sağlamak isteyebilirsiniz. Bunu aşağıdaki komutla yapabilirsiniz:

sudo systemctl enable nginx

Adım 5: Firewall Ayarları

Nginx kullanarak servislerin dış dünya ile iletişim kurabilmesi için gelen HTTP ve HTTPS bağlantılarını kabul etmesi gerekmektedir. Bunu aşağıdaki komutlarla yapabilirsiniz:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https 
sudo firewall-cmd --reload

Nginx Servislerinin Kontrolü

Nginx durdurma, başlatma, yeniden başlatma ve durum kontrolü için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

Nginx durdurma:

sudo systemctl stop nginx

Nginx başlatma:

sudo systemctl start nginx

Nginx yeniden başlatma:

sudo systemctl restart nginx

Nginx durum kontrol:

sudo systemctl status nginx

TERİMLER:

Nginx: Hem statik web sayfaları hem de dinamik web uygulamaları için bir web sunucusu olarak kullanılabilen açık kaynaklı bir yazılımdır.

CentOS: Enterprise sınıfı bir Linux dağıtımı olan CentOS, bir topluluk tarafından desteklenmektedir ve ücretsizdir.

EPEL: Fedora projesi tarafından sürdürülen bir deposudur ve genellikle RHEL, CentOS ve bilimum türevleri üzerinde ek paketler sağlar.

Repository (Depo): Bir paketin tüm dosyalarını ve bu paketi kurmak için gerekli diğer paketleri barındıran bir depolama alanıdır.

Yum: Yellowdog Updater, Modified’ın kısaltması olan Yum, Fedora, CentOS ve benzeri RedHat tabanlı Linux sistemlerde paket yönetimi için kullanılan bir araçtır.

Firewall-cmd: Linux üzerinde firewall kurallarını yönetmek için kullanılan bir komut satırı aracıdır.

Systemctl: Systemd sistem ve servis yöneticisini kontrol etmek için kullanılan bir komuttur.