Nginx yük dengeleme algoritmasını nasıl belirleyebilir ve nasıl kurabiliriz?

Yük dengeleme, bir web sitesinin yüksek trafikli durumlarda performansını en üst düzeye çıkarmak için önemli bir stratejidir. Nginx, bir dizi popüler yük dengeleme algoritması sunmaktadır. Bu algoritmaları nasıl belirleyip, Nginx’i hangi adımları takip ederek yük dengeleme özelliklerini kullanabiliriz?

Nginx Yük Dengeleme Algoritmasını Belirleme ve Kurma

Nginx, hem statik hem de dinamik içerik sunumu yapabilen bir web sunucusudur. Ayrıca, performansı optimize etmek için yük dengelemeyi de destekler. Nginx’in sunduğu üç yük dengeleme yöntemi vardır: Round Robin, Least Connections ve IP Hash. Aşağıda, bu algoritmaların tanımı ve Nginx üzerinde nasıl ayarlandığına dair adımlar verilmiştir.

Round Robin


Round Robin, en basit yük dengeleme algoritmasıdır. İstekler, yapılandırılan sunuculara sırayla, dairesel bir halka mantığıyla dağıtılır.

Kurulumu

http {
  upstream backend {
    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;
    ...
  }

  server {
    ...
    location / {
      proxy_pass http://backend;
    }
    ...
  }
}

Least Connections


Least Connections algoritması, en az bağlantıya sahip sunuculara yeni bağlantıları yönlendirme ilk rotaışına dayanır.

Kurulumu

http {
  upstream backend {
    least_conn;
    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;
    ...
  }

  server {
    ...
    location / {
      proxy_pass http://backend;
    }
    ...
  }
}

IP Hash


IP Hash algoritmasında, istemcinin IP adresi üzerinden bir hash oluşturulur ve bu hash değeri kullanılarak istekler belirli bir sunucuya yönlendirilir. Bu algoritma, bir istemcinin oturum bilgilerini tutan aynı sunucuya yönlendirilmesini sağlar.

Kurulumu

http {
  upstream backend {
    ip_hash;
    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;
    ...
  }

  server {
    ...
    location / {
      proxy_pass http://backend;
    }
    ...
  }
}

Oluşturma ve ayarlamada izlenecek adımlar, algoritmayı seçmek, ilgili sunucu yapılandırmalarını eklemek ve ardından bu yapılandırmaları Nginx ayar dosyasına eklemektir.

TERİMLER:

Yük Dengeleme: Trafik yükünün birden çok sunucu veya ağ arasında dengelemesidir.
Round Robin: Her istekte bir sonraki sunucuya geçerek işlemleri sırayla uygulayan bir yük dengeleme algoritması.
Least Connections: En az bağlantıya sahip sunucuya trafiği yönlendiren bir yük dengeleme algoritması.
IP Hash: İstemcinin IP’si üzerinden bir hash oluşturan ve bu hash değeri yardımıyla sunucuyu seçen bir yük dengeleme algoritması.