Bulut Bilişimin İşletmeler Üzerindeki Etkisi Nedir?

Bulut bilişim, günümüzde birçok işletme tarafından kullanılan bir veri depolama ve işleme tekniği olarak kendini göstermektedir. İşletmelerin veri depolama, bilgi işlem ve uygulama erişimi gibi pek çok iş sürecini daha etkin ve verimli hale getirdiği bilinmektedir. Ancak bulut bilişim teknolojisinin işletmeler üzerindeki tam etkisi nedir? Bulut bilişim teknolojisinin işletmelerin operasyonel verimliliği, iş süreçlerini, maliyet yapısını ve hatta iş modelini nasıl değiştirdiğini ele alabilir misiniz?