Yapay zeka modelinin eğitim verisi üzerindeki etkisi nasıldır?

Yapay zeka modelleri, eğitim sırasında sunduğumuz verilerden öğrenmektedir. Veri setinin büyüklüğü, çeşitliliği ve kalitesi, modelin performansını doğrudan etkiler. Ancak, hangi faktörlerin verinin bir model üzerindeki etkisini belirlediği hakkında ne biliyoruz? Verimalzeme boyutu nasıl bir etkiye sahip olabilir ve veri çeşitliliği bir modelin genelleme kabiliyetini nasıl etkiler? Veri eksikliği veya hatalı veri modelin öğrenmesine nasıl müdahale etmekte? Ayrıca, bu sorunları gidermek için ne tür stratejiler kullanılabilir?