Yapay Zeka nasıl kendi kendine öğrenir?

Yapay zeka, makine öğrenmesi (ML) ve derin öğrenme(DL) gibi teknolojiler sayesinde veri setlerinden belirli bilgileri ayıklayabilir ve sonrasında bu bilgileri kullanarak görevleri yerine getirebilme veya doğru tahminlerde bulunabilme becerisini kazanabilir. Ancak, bir makinenin kendi kendine öğrenme sürecinin mekanizması tam olarak nasıldır? Yani, bir yapay zeka sistemi giriş verilerini nasıl işler, belirli algoritmaları ve matematiksel modelleri nasıl uygular ve en nihayetinde karmaşık görevleri nasıl yerine getirebilecek öğrenme ve tahmin becerilerini geliştirir?