Bitişik Yazı Akıntısının Edebiyatta Kullanımı Nedir?

Bitişik yazı akıntısı teknik olarak bir yazarın bir karakterin düşüncelerini veya duygusal durumunu aktarırken geleneksel gramer ve noktalama işaretlerini atladığı bir yazı tarzıdır. Bu tekniğin edebiyatta hangi durumlarda ve niçin kullanıldığını, hangi ünlü yazarların bitişik yazı akıntısını eserlerinde kullandığını ve bu tekniğin edebiyatın hangi dallarında (roman, hikaye, şiir, vs.) karşımıza çıktığını açıklar mısınız?