Bas-Bariton ses nedir ve ne tür özelliklere sahiptir?

Klasik müzik ve opera söyleyicilerinin sıkça karşılaştıkları bir ses türü olan Bas-Bariton ses ne tip özellikleri taşır? Bu ses türü ne tip bir ton aralığına sahiptir ve hangi vokal teknikleri gerektirir? Bas ve Bariton seslerinin aralarındaki farklılıklar ve benzerlikleri nelerdir?