Klasik Türk Musikisi’nde Makam Kavramı Nedir?

Klasik Türk Müziği’nde makam ne anlama gelmektedir? Bu kavram, nasıl kullanılır ve yönetilir? Klasik Türk Müziği’ndeki çeşitli makamlar hangileridir ve hangi özelliklere sahiptirler? Aynı zamanda, bir Türk Müziği eserinin makamının, eserin genel tarzı ve yorumlanışı üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Çalışmanızın sonunda, belirli bir makamda bir Türk Müziği eseri nasıl oluşturulur?