7. SINIF SPEAKING EXAM QUESTIONS: Why do you go to the bakery? What can you see at an amusement park?


Bu soruların cevapları nedir?
Kendim cevaplayabileceğim, yani “bunu nasıl istiyor musun, seviyor musun” gibi soruları bana bırakın ama lütfen hemen cevaplayın, yani en çok yarım saat içinde.

 1. SINIF SPEAKING EXAM QUESTIONS

 1. Why do you go to the bakery?
 2. What can you see at an amusement park?
 3. What can you see at an art gallery?
 4. How often do you go to the city hall?
 5. Why do you go to the police station?
 6. What are renewable energies?
 7. How should we save the environment?
 8. What can we do to prevent global warming?
 9. Why is pollution is increasing?
 10. How can we protect our environment?

Lütfennnnn rica ediyorum hemen cevaplayabilirmisiniz lütfennn

Tabii, işte sorularınıza verilebilecek genel yanıtlar:

 1. İnsanlar genellikle taze ekmek, pasta veya diğer fırın ürünleri almak için fırına giderler.

 2. Bir eğlence parkında çeşitli oyuncaklar, gösteriler ve yiyecek tezgahları görebilirsiniz.

 3. Bir sanat galerisinde çeşitli resimler, heykeller ve sanat eserleri sergileri görebilirsiniz. Ayrıca, sanatın farklı stillerini ve dönemlerini de görebilirsiniz.

 4. Belediye binasına gidilme sıklığı genellikle kişinin işi veya o şehrin yerel etkinlikleri gibi konulara bağlıdır.

 5. Polis istasyonuna genellikle bir suç bildirmek, kayıp bir şeyi sormak veya bazı yasal işlemler için gidilir.

 6. Yenilenebilir enerjiler, doğal kaynaklar tükenmeden yeniden üretilebilen enerji türleridir. Örnekler arasında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji bulunur.

 7. Çevremizi korumak için atık azaltma, geri dönüşüm, çevre dostu ürünleri tercih etme ve doğal kaynakları verimli kullanma gibi yollar izleyebiliriz.

 8. Küresel ısınmayı önlemek için karbon salınımlarını azaltmak, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak ve ormanlık alanları korumak gibi eylemler gereklidir.

 9. Kirlilik artışının ana sebepleri endüstriyel faaliyetler, artan araç kullanımı, atık yönetiminin yetersiz olması ve doğal kaynakların aşırı kullanımıdır.

 10. Çevremizi korumak için yerel çevre koruma projelerine katılabilir, enerji tasarrufu sağlayabilir, daha az plastik kullanabilir ve sürdürülebilir ürünler satın alabiliriz.

Bu sorulara daha kişisel veya detaylı cevaplar verebilirsiniz. Örneğin, siz “Bu soruları nasıl cevaplamak istiyorsunuz?” gibi detayları ekleyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Ingilizce cevaplayabilirmisiniz lütfennn

Certainly! Here are general answers in English for the questions:

 1. People often go to the bakery to buy fresh bread, pastries, or other baked goods.

 2. At an amusement park, you can see various rides, shows, and food stalls.

 3. An art gallery displays various paintings, sculptures, and artistic installations. It also represents different styles and periods of art.

 4. The frequency of visits to city hall usually depends on one’s business with local government or involvement in municipal activities.

 5. People typically go to a police station to report a crime, inquire about lost items, or for certain legal procedures.

 6. Renewable energies are types of energy that can be replenished without depleting natural resources. Examples include solar energy, wind energy, and hydroelectric power.

 7. To save the environment, we can reduce waste, recycle, choose eco-friendly products, and use natural resources efficiently.

 8. To prevent global warming, actions needed include reducing carbon emissions, using renewable energy sources instead of fossil fuels, and preserving forested areas.

 9. The increase in pollution is mainly due to industrial activities, increased vehicle usage, inadequate waste management, and overexploitation of natural resources.

 10. To protect our environment, we can participate in local environmental conservation projects, conserve energy, use less plastic, and buy sustainable products.

Feel free to personalize or detail these answers as per your own thoughts or how you’d like to express them in a speaking exam!

1 gönderi yeni bir konuya bölündü: Bu soruların cevapları nedir ? Lütfen hemen yardım edin