Vulkanların oluşumu nasıl gerçekleşir?

Dünya yüzeyinde farklı bölgelerde bulunan volkanların oluşumlarını ve etkilerini anlamak için, öncelikle volkanların nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Volkanlar nasıl oluşur? Öncelikle, genellikle yer kabuğunun altında biriken erimiş kaya (magma) nedeniyle volkanların oluşum süreci başlar ama bu süreçte hangi fiziksel ve kimyasal etmenler rol oynar? İkincil olarak, bu yoğun bastırma gücü sonucunda magma neden yüzeye çıkar ve sonuçta bir volkan patlamasına neden olur? Üçüncüsü ve son olarak, patlama sonrası ortaya çıkan malzemeler (örneğin, lav, kül ve gazlar) ve onların çevre üzerindeki etkileri nelerdir?