Mars'ın Jeolojik Yapısı Nasıldır?

Mars yüzeyini ve iç yapısını oluşturan ana elementler nelerdir? Mars’ın jeolojik tarihi hakkında bilimsel araştırmalar hangi önemli bilgileri ortaya çıkarmıştır? Tektonik aktivite ve volkanizmanın Mars’ın jeolojisindeki rolü nedir? Bilim insanları Mars yüzeyinde hangi tür jeolojik özellikler ve formasyonları saptamıştır? Söz konusu özellikler ve formasyonlar gezegenin hangi jeolojik süreçlerine ışık tutar?