Fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz gibi) oluşum süreçleri nelerdir?

Fosil yakıtlar, dünya üzerindeki en önemli enerji kaynaklarından biridirler. Bununla birlikte, oluşum süreçleri milyonlarca yıl sürdüğünden, sınırsız değillerdir ve tükenebilir. Öyleyse, fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz gibi) asıl oluşum süreçleri nelerdir? Ne tür koşulların ve hangi özel süreçlerin bu fosil yakıtların oluşumuna yardımcı olduğunu bilir misiniz? Oluşumları sırasında hangi materyaller ana bileşen olarak kullanılır? Fosil yakıtların hangi türlerinin hangi koşullar altında oluştuğunu anlamak önemlidir.