Vejetatif üremeyle ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır?

Vejetatif üremeyle ilgili,

I. Tek bir bitkiden genetik özellikleri birbirinden farklı bitkilerin elde edilmesidir.

II. Bitkiden alınan bir parçadan mitoz bölünme ve yenileme esasına dayalı olarak yeni bir bitkinin oluşmasıdır.

III. Kazanılmış iyi özelliklerin değişmeden yeni nesillere aktarılmasını sağlar.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) ll ve III
C) I ve II

Vejetatif üremeyle ilgili ifadelerden yanlış olanlar I ve III’tür.
I. Tek bir bitkiden genetik özellikleri birbirinden farklı bitkilerin elde edilmesi yerine genetik özellikleri aynı olan bitkilerin elde edilmesini ifade eder.
III. Vejetatif üreme kazanılmış iyi özellikleri değişmeden yeni nesillere aktarmaz; çünkü kazanılmış özellikler kalıtılamaz, sadece kalıtsal özellikler aktarılabilir.