Genetik varyasyonun önemi nedir?

Biyolojik çeşitliliği ve doğal seçilimi etkileyen genetik varyasyonun önemini tartışın. Özellikle, genetik varyasyonun bir popülasyonun bir hastalığa direncini nasıl etkileyebileceğini ve evrimsel süreçlerde genetik varyasyonun rolünü detaylı olarak ele alın. Ek olarak, genetik varyasyonun önemini genetik mühendislik ve biyoteknolojiyi de içeren çeşitli biyolojik uygulamalar açısından da belirtin.