Doğal seleksiyonun evrim sürecindeki rolü nedir?

Doğal seleksiyon, evrim sürecinde bireylerin adaptasyon kabiliyetlerine ve çevresel baskılara uygunluklarına göre hayatta kalması, üremesi ve genlerini sonraki nesillere aktarması sürecidir. Bu nedenle doğal seleksiyon, canlı türlerinde genetik çeşitliliği ve uyumluluğu arttırarak evrimin temelini oluşturur. Bu süreçte, türler çevresel değişikliklere uyum sağlayarak daha iyi hayatta kalırlar ve bu uyum nesilden nesile devam eder.

1 Beğeni