Türkçe dil bilgisi hangi bileşenlerden oluşur?

Türkçe dil bilgisi, bir dilin kurallarını ve yapısını anlamamıza yardımcı olan bir çalışma alanıdır. Dil bilgisinin, kelimelerin ve cümlelerin oluşumunu ve birleşimini incelediğini hepimiz biliriz. Ancak, Türkçe dil bilgisi denildiğinde hangi spesifik bileşenler anlaşılır? Türkçe dil bilgisi ifadesi, hangi farklı alt kategorileri içerir ve bu alt kategoriler tam olarak neler ifade eder? Ayrıca, bu bileşenlerin her biri dilin hangi yönlerini anlatır ve nasıl bir arada çalışır?