Hangi kriterler dili tanımlar?


İsimli bir sinav belgesi var. Bu belge, aşağıdaki soruları ve çözüm seçeneklerini içeriyor:

 1. Aşağıdakilerden hangisi dili tanımlayan unsurlar arasında gösterilemez?
  A ) İnsana özgü olması
  B ) Düşünceyi iletmesi
  C ) Gelişmiş bir sisteme sahip olması
  D ) Haberleşme için kullanılması
  E ) Sesler ve görsellerden oluşması

 2. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş dilbilime göre bilim dışı değildir?
  A ) Fransızca sözcüklerin anlamları çok derindir.
  B ) Rusça edebiyat açısından en gelişmiş dildir.
  C ) İngilizce felsefe dili olarak yetersizdir.
  D ) Türkçe ile sonsuz üretim yapmak mümkündür.
  E ) Almanca bilim dili olarak en yetkin dildir.

 3. Aşağıdakilerden hangisi dil sayısının fazla olduğu dil aileleri arasında yer almaz?
  A ) Altay
  B ) Avustronezya
  C ) Çin - Tibet
  D ) Hint - Avrupa
  E ) Nijer - Kongo

 4. Aşağıdakilerden hangisi tek heceli diller arasında yer alır?
  A ) Çince , Korece
  B ) Vietnamca , Moğolca
  C ) Tibetçe , Çince
  D ) Japonca , Moğolca
  E ) Korece , Tibetçe

 5. Aşağıdakilerden hangisi standart dilin özellikleri arasında yer alır?
  A) Resmi dil olma zorunluluğu yoktur.
  B) Özellikleri kodlanmıştır.
  C) Yerel dillerden sözcükler alarak zenginleşir.
  D) Toplumca benimsenmiş olmasına gerek yoktur.
  E) Yeni bir dil olup tarihsel geçmişe sahip değildir.

 6. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel ağızlar için doğru değildir?
  A) Tarihsel süreçte doğal olarak ortaya çıkmıştır.
  B) Aralarında keskin sınırlar yoktur.
  C) Okuryazarlık oranı düşük kesimler daha çok kullanır.
  D) Üzerlerinde standart dilin etkisi yoktur.
  E) Resmî ortamlarda yazı dili olarak kullanılmaz.

 7. Dil hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Basın dili olarak ağız kullanmak anlaşılırlığı artırır.
  B) Teknolojideki gelişmeler dilde varyasyon nedenidir.
  C) Yazı dili ile konuşma dilinin değişme hızları aynıdır.
  D) Dildeki varyasyonların kişiye özgü olanına sosyolekt denir.
  E) Doğal diller söylendiği gibi yazılır.

Aşağıda sorulara ilişkin cevapları bulabilirsiniz:

 1. Aşağıdakilerden hangisi dili tanımlayan unsurlar arasında gösterilemez?
  Cevap: E ) Sesler ve görsellerden oluşması

Açıklama: Dil, insanlar arasında iletişim sağlamak amacıyla kullanılan bir sistemdir. Sesler ve görseller ise dilin kullanıldığı iletişim araçlarıdır. Bu nedenle, “sesler ve görsellerden oluşması” dili tanımlayan bir unsur değildir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş dilbilime göre bilim dışı değildir?
  Cevap: D ) Türkçe ile sonsuz üretim yapmak mümkündür.

Açıklama: Dilbilim, dilleri bilimsel yöntemlerle inceleyen bir disiplindir. Dilbilimde, bir dilin sonsuz sayıda üretim yapabilmesi mümkün değildir. Dil, sınırlı sayıda birimlerden (sesler, kelimeler, cümleler vb.) oluşan bir sistemdir. Bu nedenle, “Türkçe ile sonsuz üretim yapmak mümkündür” ifadesi çağdaş dilbilime göre bilim dışıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi dil sayısının fazla olduğu dil aileleri arasında yer almaz?
  Cevap: E ) Nijer - Kongo

Açıklama: Dil aileleri, ortak kökene sahip olan dillerin bir araya gelmesiyle oluşan gruplardır. Altay, Avustronezya, Çin-Tibet ve Hint-Avrupa dilleri, dil sayısı olarak oldukça fazla olan dil ailelerine örnek olarak verilebilir. Bu nedenle, “Nijer-Kongo” dil ailesi dil sayısı olarak diğerleri kadar fazla değildir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi tek heceli diller arasında yer alır?
  Cevap: A ) Çince , Korece

Açıklama: Tek heceli diller, her kelimenin sadece bir heceden oluştuğu dillerdir. Çince ve Korece, tek heceli diller arasında yer almaktadır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi standart dilin özellikleri arasında yer alır?
  Cevap: B) Özellikleri kodlanmıştır.

Açıklama: Standart dil, belirli bir dilin dilbilgisel ve sözlüksel özelliklerinin belirlendiği ve genel kabul görmüş olan bir standarda sahip olan dildir. Standart dil, özellikleri kodlanmış bir dil olarak kabul edilir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel ağızlar için doğru değildir?
  Cevap: D) Üzerlerinde standart dilin etkisi yoktur.

Açıklama: Bölgesel ağızlar, belirli bir bölge veya coğrafi alan içerisinde konuşulan farklı lehçelerdir. Bu ağızlar üzerinde standart dilin etkisi olabilir.

 1. Dil hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Cevap: E) Doğal diller söylendiği gibi yazılır.

Açıklama: Doğal diller, insanların günlük yaşamlarında kullandığı dillerdir. Bu diller, genellikle söylendiği gibi yazılır. Dilbilgisel kurallara uygun bir şekilde yazılarak anlaşılır bir şekilde ifade edilir.

TERİMLER:

 • Dil: İnsanlar arasında iletişimi sağlayan bir sistemin adıdır.

 • Dilbilim: Dillerin yapıları ve işleyişleri üzerine çalışan bilim dalıdır.

 • Dil ailesi: Ortak kökene sahip olan dillerin bir araya gelerek oluşturduğu gruptur.

 • Standart dil: Belirli bir dilin genel kabul gören dilbilgisel ve sözlüksel özelliklerine sahip olan standardıdır.

 • Bölgesel ağızlar: Belirli bir bölge veya coğrafi alanda konuşulan farklı lehçelerdir.

 • Doğal diller: İnsanların günlük hayatta kullandığı dillerdir.

1 Beğeni