Türk edebiyatı tarihinde "usül" makalesi hangi edebiyat tarihçisine aittir?

Türk edebiyatı tarihinde “usül” makalesi hangi edebiyat tarihçisine aittir?

Türk Edebiyatı Tarihinde “Usül” Makalesi

Doğru Cevap: Mehmet Fuat Köprülü

Türk edebiyat tarihine dair “usül” makalesi denildiğinde, bu çalışma Mehmet Fuat Köprülü’ye aittir. Köprülü, Türk edebiyatı üzerinde derinlemesine çalışmalar yapmış ve bu alanda metodolojik bir yaklaşım benimseyerek önemli katkılarda bulunmuştur.

Neden Mehmet Fuat Köprülü?

Mehmet Fuat Köprülü, Türk edebiyatı ve kültürü üzerine yaptığı titiz çalışmalarla tanınan bir tarihçi ve edebiyatçıdır. Edebiyat araştırmalarında bilimsel ve metodolojik yaklaşımları benimseyen ilk isimlerden biri olarak kabul edilir. Onun bu yaklaşımlarını içeren “usül” makalesi, Türk edebiyat tarihine yeni bir perspektif kazandırmıştır.

Alternatif Seçenekler ve Neden Yanlış Oldukları

1. Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının önemli yazar ve eleştirmenlerinden biri olsa da, onun çalışmaları edebi eleştiriler ve romanlar üzerine yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla, “usül” makalesi gibi metodolojik bir çalışması yoktur.

2. Halide Edip Adıvar

Halide Edip Adıvar, daha çok roman ve hikaye yazarı olarak bilinir. Tarih ve edebi metodoloji üzerine çalışmalar yapmamıştır. Bu yüzden “usül” makalesi Halide Edip Adıvar tarafından yazılmamıştır.

3. Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin, özellikle roman ve oyun yazarlığı alanında tanınan bir isimdir. Bilimsel ve metodolojik yazılar yazmamış olup, daha çok edebi eserler kaleme almıştır. Dolayısıyla, “usül” makalesinin ona ait olması mümkün değildir.

TERİMLER:

Usül: Bir konuyu ele alırken kullanılan metodolojik veya sistematik yaklaşım yöntemleri.
Metodolojik: Metodoloji ile ilgili, belirli bir konu ya da bilim dalında kullanılan yöntemler bütünü.