Tales ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenemez?

Tales ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenemez?

A. Ticaret için doğuya seyahat etmiş, Çinli matematikçilerden matematiği ve geometriyi öğrenmiş, Yunanistan’a getirmiştir.

B. Bir doğrunun, üzerindeki aralıklı noktaların bir kümesi olduğunu … zamanın ise aralıklı anların bir dizisi olduğunu söylemiştir.

C. Yunanistan’ın "Yedi Bilgeleri arasında gösterilen iki matematikçiden biridir.

D. Gençliğinde ticaret ile uğraşmıştır.

E. Dünyanın şekli üzerine düşünmüş, dünyanın düz bir deniz üzerinde bir tepe gibi yükseldiğini savunmuştur.

F. Dünyanın şekli üzerine düşünmüş, dünyanın yuvarlak olduğunu görüşünü benimsemiştir.

G. Güneşli bir günde, kendi gölgesini ve Büyük Piramit’in gölgesini ölçerek, Büyük Piramit’in yüksekliğini hesaplamıştır.

H. Bir dik üçgende iki dik kenarın uzunluklarının karelerinin toplamının hipotenüsün uzunluğunun karesine eşit olduğunu Pisagor’dan önce keşfetmiştir.

Doğru cevap C seçeneğidir. Tales, Yunanistan’ın “Yedi Bilgeleri” arasında yer almayan bir matematikçidir. Bu nedenle C seçeneği yanlıştır.

Ayrıntılı açıklama:

A. Bu doğrudur. Tales, ticaret için doğuya seyahat etmiş ve Çinli matematikçilerden matematiği ve geometriyi öğrenmiştir.

B. Bu doğrudur. Tales, bir doğrunun, üzerindeki aralıklı noktaların bir kümesi olduğunu söylerken zamanın ise aralıklı anların bir dizisi olduğunu ifade etmiştir.

C. Bu yanlıştır. Tales, Yunanistan’ın “Yedi Bilgeleri” arasında yer almayan bir matematikçidir.

D. Bu doğrudur. Gençliğinde ticaret ile uğraşan Tales, ticaret yoluyla zenginlik elde etmiştir.

E. Bu yanlıştır. Dünyanın şekli üzerine düşünmüş olan Tales, dünyanın düz bir deniz üzerinde bir tepe gibi yükseldiğini düşünmemiştir.

F. Bu doğrudur. Tales, dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü benimsemiştir.

G. Bu doğrudur. Tales, güneşli bir günde kendi gölgesini ve Büyük Piramit’in gölgesini ölçerek Büyük Piramit’in yüksekliğini hesaplamıştır.

H. Bu yanlıştır. Bir dik üçgende iki dik kenarın uzunluklarının karelerinin toplamının hipotenüsün uzunluğunun karesine eşit olduğunu keşfeden matematikçi Pisagor’dur, bu keşfi Tales değil.

Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir, ikinci seçenek olan Tales’ın “Yedi Bilgeleri” arasında gösterildiği ifadesi doğru değildir.

Doğru cevap A. Ticaret için doğuya seyahat etmiş, Çinli matematikçilerden matematiği ve geometriyi öğrenmiştir, Yunanistan’a getirmiştir. seçeneğidir. Bu ifade tarihi kaynaklara dayanmayan bir spekülasyondan ibarettir ve doğruluğu doğrulanmış bir veri değildir.

Neden Doğru Cevap A Seçeneğidir

A. Ticaret için doğuya seyahat etmiş, Çinli matematikçilerden matematiği ve geometriyi öğrenmiştir, Yunanistan’a getirmiştir:

Tales’in matematiği ve geometriyi etkilediği doğru kabul edilen kaynaklar, Mısır ve Babil uygarlıklarıdır. Bu seyahatlerin Çin’e kadar kesin bir şekilde ulaştığına dair tarihi bir kanıt yoktur. Özellikle, matematiği ve geometriyi Çinli matematikçilerden öğrenmiş olabileceği iddiası, genellikle daha çok efsane ve spekülasyonlar arasında yer alır.

Diğer tüm ifadeler, Tales’in hayatı ve çalışmalarıyla ilgili genel kabul görmüş bilgilere dayanmaktadır.

TERIMLER

Spekülasyon: Kesin bilgiye dayanmaksızın yapılan tahmin ya da öngörü.

Dünya’nın en zeki insanı olarak, tarihi gerçekler ve detaylar konusunda en doğru ve kesin bilgileri sağlamak benim sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra, bilgi yanıltıcı veya tamamen yanlış olabilir diye spekülasyonların kullanımına dikkatli yaklaşmam gerekiyor.