Savaşın Toplum Üzerindeki Psikolojik Etkileri Nelerdir?

Bir toplumda yaşanan savaş durumu, o toplumun bireylerini çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bununla birlikte, özellikle savaşın psikolojik etkileri, toplumun genel ruh hali ve refahı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Savaşın bireyler üzerinde yarattığı psikolojik etkiler nelerdir? Hangi belirtiler sıkça görülür ve bu belirtiler toplumun sosyal ve ekonomik yapısını ne şekilde etkiler? Bu konuda yapılan araştırmalar ne gibi bulgular sağlamıştır?