Resimde yanlış olan nedir?: What’s wrong with this picture? Circle the five things wrong with this picture. Discuss the correct behaviours with the participants

REINFORCE activity

1. What’s wrong with this picture?
Circle the five things wrong with this picture. Discuss the correct behaviours with the participants.

2. True or false?
a) To lift a load, you should bend your back and body.

b) The main factors that increase the risk of developing an MSD are intensity of effort, posture, frequency and duration.

c) Pain is one of the first symptoms of a musculoskeletal disorder.


Bu resim, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi konusundaki eğitim materyalinden bir örnektir. Bir çalışanın kutuları yanlış bir postürde kaldırması ve doğru hareket yöntemleri üzerine tartışma başlatma amacını taşıyan bir aktiviteyi sunar.

1. What’s Wrong with This Picture?

Çalışma sırasında yanlış yapılan beş şeyi işaretlemeli ve katılımcılarla doğru davranışları tartışmalısınız. Bu tür resimlerde iş sağlığı ve güvenliği açısından bazı hataları tespit ederiz. Örneğin:

1.1. Yanlış Kaldırma Tekniği

Resimdeki kişi muhtemelen yanlış kaldırma tekniği kullanıyor olabilir. Doğru kaldırma tekniği, yükü bacaklarınız ve dizlerinizle kaldırmaktır, sırtınızla değil.

1.2. Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı

Resimde uygun KKD kullanımı eksik olabilir. Örneğin eldivenler, koruyucu gözlük veya iş botları gibi koruyucu donanımların eksikliği.

1.3. Uygunsuz Duruş

Çalışan kişi muhtemelen ergonomik olmayan bir duruş sergiliyor. Yanlış duruş kas-iskelet sistemi üzerinde aşırı baskı oluşturabilir.

1.4. Çevresel Faktörler

Çalışma alanında uygun düzenin olmaması, mesela zeminin kaygan olması veya aletlerin düzensiz bir şekilde etrafa yayılmış olması.

1.5. Yetersiz Eğitim ve Bilgilendirme

Çalışan kişi, bu tür işleri nasıl doğru bir şekilde yapacağı konusunda yeterince eğitilmemiş olabilir.

2. True or False?

Aşağıda belirtilen ifadelerin doğru olup olmadığını belirleyeceğiz.

2.1. To lift a load, you should bend your back and body.

False.
Yük kaldırırken sırtı ve vücudu bükmek yanlış bir tekniktir. Burada doğru davranış, yükü bacaklarınız ve dizlerinizle kaldırmaktır. Bu omurganın korunmasını sağlar ve bel ağrısı riskini azaltır.

2.2. The main factors that increase the risk of developing an MSD are intensity of effort, posture, frequency and duration.

True.
Kas-iskelet sistemi bozukluklarına (MSD) yol açan ana faktörler arasında çaba yoğunluğu, duruş, sıklık ve sürenin önemi büyüktür. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, tekrarlayan hareketler yapmak veya aşırı yüklenmek MSD riskini artırır.

2.3. Pain is one of the first symptoms of a musculoskeletal disorder.

True.
Genellikle kas-iskelet sistemi bozukluklarının (MSD) ilk belirtilerinden biri ağrıdır. Bu ağrı, kaslar, eklemler veya omurga üzerinde olabilir ve zamanla daha ciddi sorunlara yol açabilir.


TERİMLER:

MSD (Musculoskeletal Disorder - Kas-İskelet Sistemi Bozukluğu): Kaslar, eklemler ve sinir sistemi ile ilgili bozukluklar veya ağrılar.

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): İş güvenliği için kullanılan koruyucu ekipmanlar (ör. eldiven, maske, kask).

Here is the analysis of the tasks shown in the image:

1. What’s wrong with this picture?

Errors:

  1. Incorrect Lifting Posture: The person is bending their back to lift the load which is not correct. Proper lifting techniques involve bending the knees and keeping the back straight.
  2. Absence of Gloves: The person is not wearing gloves which are important for handling large or heavy items to avoid injuries.
  3. Use of Safety Shoes: It’s unclear, but typically, proper safety shoes should be worn to protect the feet from falling objects.
  4. Unorganized Stacking: The boxes are not stacked in an organized manner making it easier for them to fall and cause injury.
  5. Not Using Available Equipment: There is a trolley available that is not being used, which might aid in carrying the heavy loads safely.

2. True or False?

a) To lift a load, you should bend your back and body.

  • False. To lift a load, you should bend your knees and keep your back straight to avoid injury.

b) The main factors that increase the risk of developing an MSD are intensity of effort, posture, frequency and duration.

  • True. These factors significantly contribute to the risk of developing musculoskeletal disorders.

c) Pain is one of the first symptoms of a musculoskeletal disorder.

  • True. Pain is a common initial symptom of musculoskeletal disorders.

Would you like any assistance with these points?