Çalışma ortamında görülen olumsuz etkenleri tespit eden ve kontrol eden bilim ve sanat hangisidir?

“İş yerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa sebep olan çevresel faktörleri, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır.” Yukarıda ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  • İş Hijyeni
  • İş Bilimi
  • İş Stresi
  • İş Sanatı

İş Hijyeni

Cevap: İş Hijyeni

Bu ifade, iş hijyeninin tanımını doğru bir şekilde açıklamaktadır. İş hijyeni, iş yerinde görülen olumsuz etkenleri tespit eden ve kontrol eden bir bilim ve sanattır. İş hijyeni uzmanları, iş yerindeki çevresel faktörleri, stresleri ve sağlık risklerini değerlendirir ve bu faktörleri kontrol altına almak için önlemler alır. Örneğin, toksik kimyasalların kullanımı, gürültü, titreşim, ışık düzeyi, ergonomi gibi konular iş hijyeninin ilgilendiği alanlardan bazılarıdır. Bu sayede iş yerinin sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturması sağlanır.

TERİMLER:

İş Hijyeni: İş yerinde görülen olumsuz etkenleri tespit eden ve kontrol eden bir bilim ve sanattır. İş hijyeni uzmanları, iş yerindeki çevresel faktörleri, stresleri ve sağlık risklerini değerlendirir ve bu faktörleri kontrol altına almak için önlemler alır.