İş sağlığı ve güvenliği kategorisi hakkında

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş yerinde güvende olmalarını ve sağlıklarının korunmasını sağlamak için alınan önlemleri kapsayan bir disiplindir. Bu kategori altında, iş yerindeki risklerin belirlenmesi, risklerin önlenmesi ve kontrol altına alınması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçi sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gibi konular ele alınır. İş sağlığı ve güvenliği, hem çalışanların hem de işverenlerin sorumluluğunda olan bir konudur ve iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için önemlidir.