Güvenlik ve Savunma kategorisi hakkında

Güvenlik ve savunma kategorisi, devletlerin ve toplumların iç ve dış tehditlere karşı kendilerini koruma, ulusal güvenliği sağlama ve barışı sürdürme çabalarını kapsar. Bu kategori, askeri güçlerin, istihbarat birimlerinin, polis teşkilatlarının, sivil savunma kuruluşlarının ve diğer güvenlikle ilgili aktörlerin faaliyetlerini içerir. Güvenlik ve savunma, terörizm, siber saldırılar, savaş, sınır anlaşmazlıkları ve suç gibi çeşitli tehditlere karşı önlemler almayı amaçlar. Bu alan, devletlerin ve toplumların istikrarını korumak, vatandaşlarını ve çıkarlarını savunmak, ulusal egemenliği güçlendirmek ve dış saldırılara karşı direnç göstermek için stratejiler, politikalar ve yöntemler geliştirmeyi içerir.