Python'da Nesne Tabanlı Programlama (OOP) ile ilgili nesne ve sınıf kavramları nasıl anlaşılır?

Python, nesne tabanlı bir programlama dilidir ve bu dilde nesne ve sınıf kavramları önemlidir. Nesneler ve sınıflar arasındaki ilişki nedir ve birbirlerine ne gibi şekillerde bağlıdırlar? Ayrıca, Python’daki sınıflar ve nesneler ne tür fonksiyonlara sahiptir ve bunların farklı kullanım örnekleri nelerdir? Özellikle, sınıf ve nesneyi birbirinden ayıran özellikler nelerdir ve her biri ne tür rol oynar?

Nesne Tabanlı Programlama (OOP) ve Python

Nesne Tabanlı Programlama (OOP), bir programlama paradigmıdır. Temel kavramları arasında sınıf (class) ve nesne (object) yer alır. Python da dahil olmak üzere pek çok modern programlama dili, OOP prensiplerini destekler. Python, hem işlevsel (fonksiyonel) hem de nesne yönelimli programlama yaklaşımlarını destekleyen çok yönlü bir dildir.

Sınıflar (Classes)

Python’da, bir sınıf (class) genellikle bir nesne türünü (yani obje sınıfını) temsil eder. Sınıflar, benzer özellikler ve davranışlar içeren nesnelerin bir taslağını veya şablonunu sağlar. Sınıf, birbirine bağlı değişkenler ve yöntemler koleksiyonudur. Örnek olarak, ‘Araba’ bir sınıf olabilir ve bu sınıfın özellikleri (yani attributes) ‘marka’, ‘model’, ‘renk’ gibi özellikler olabilir. Aynı zaman da bu sınıfa ait ‘hızlan’, ‘yavaşla’ gibi fonksiyonlar (yani yöntemler veya methods) olabilir.

Nesneler (Objects)

Nesneler, bir sınıfın kendine ait somut örneğidir. Örneğin, ‘Araba’ sınıfımızın bir nesnesi ‘Porsche 911’ olabilir. Burada ‘Porsche 911’, ‘Araba’ sınıfının bir örneği olmuş olur. Nesneler, sınıfların sahip olduğu özellik ve yöntemlere sahiptirler.

Sınıf ve Nesne Arasındaki İlişki

Nesneler ve sınıflar genellikle birbirleriyle bağlantılıdır. Belirli bir sınıftan yaratılan her nesne, o sınıfta tanımlanan tüm özelliklere ve yöntemlere sahip olacaktır. Örneğin, yukarıda belirtilen ‘Araba’ sınıfından bir ‘Ferrari’ nesnesi oluşturulursa, bu ‘Ferrari’ nesnesi ‘hızlan’, ‘yavaşla’ gibi yöntemlere ve ‘marka’, ‘model’, ‘renk’ gibi özelliklere sahip olacaktır.

Python’daki Sınıf ve Nesne Kullanım Örnekleri

Python’da bir sınıf tanımlamak için ‘class’ anahtar kelimesi kullanılır. Bir nesne oluşturmak için ise, sınıf adı ve parantez kullanılır.

# Sınıf tanımlama
class Araba:
 marka = 'Porsche'
 model = '911'
 renk = 'Kırmızı'

 def hızlan(self):
  print('Hızlanıyor..')

 def yavaşla(self):
  print('Yavaşlıyor..')

# Nesne oluşturma
araba = Araba()

# Nesnenin özelliklerini ve yöntemlerini kullanma
print(araba.marka) # çıktı: Porsche
print(araba.model) # çıktı: 911
araba.hızlan() # çıktı: Hızlanıyor..
araba.yavaşla() # çıktı: Yavaşlıyor..

TERİMLER:

Programlama Paradigması: Bir programlamada kullanılan model yada yaklaşımdır.

Sınıf (Class): Nesne oluşturmak için kullanılan bir şablondur.

Nesne (Object): Bir sınıfın yaratılmış örneğidir.

Özellikler (Attributes): Bir sınıfın tanımladığı değişkenlere denir.

Yöntemler (Methods): Sınıfa ait olan fonksiyonlara denir.

1 Beğeni