Java nedir? Java programlama dili nasıl ortaya çıkmıştır ve nasıl çalışır?

Programlama dilinin çeşitli özelliklerini anlamak, bir dilde kod yazarken karşılaşılan zorlukları aşmada yardımcı olabilir. Bu bağlamda, detaylarıyla birlikte Java programlama dilini anlamak istiyorum. Java dilinin ne olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorum. Ayrıca, dili daha iyi anlamamı sağlayacak bazı temel kod örneklerini görebilir miyim?

Java Nedir?

Java, Sun Microsystems tarafından 1995 yılında geliştirilen nesne yönelimli bir programlama dilidir. Nesne yönelimli programlama, kodun modüler ve esnek olmasını kolaylaştırır. Java’nın “Yaz bir kere, her yerde çalıştır (WOCA, Write Once, Run Anywhere)” prensibi, farklı platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Bu özellik Java’nın portabilitesini artırır.

Java’nın Ortaya Çıkışı

Java, ilk olarak 1991 yılında James Gosling, Mike Sheridan ve Patrick Naughton tarafından yeşil bir projedir. İlk başta dijital cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir dildir. Ancak, www’nin (World Wide Web) yayılmasıyla birlikte Java’nın internet tabanlı uygulamalar için en uygun dil olduğu keşfedilmiştir. İlk versiyonu 1995 yılında Sun Microsystems tarafından yayınlanmış ve hızla popüler olmuştur.

Java’nın Çalışma Biçimi

Java’nın çalışma süreci üç aşamadan oluşur: Yazma, derleme ve çalıştırma.

Yazma

Java kodları, .java uzantılı dosyalarda yazılır. Bu dosyalar kaynak dosyaları olarak adlandırılır.

Derleme

Java’da yazılan kodlar, JVM (Java Virtual Machine) tarafından anlaşılabilecek bytecode’a çevrilir. Bu işlem, javac adı verilen Java derleyicisi tarafından gerçekleştirilir. Bu derleme süreci, kaynak dosyanın (.java) .class uzantılı bir dosyaya dönüştürülmesiyle sonuçlanır.

Çalıştırma

.class dosyası, Java yorumlayıcısı tarafından işlenir ve çalıştırılır. Bytecode, JVM tarafından anlaşılabilir bir formattır ve bu bytecode’u çeşitli platformlarda çalıştırabilirsiniz. Bu, Java’nın “bir kere yaz, her yerde çalıştır” ilkesini gerçekleştiren özelliktir.

Java Kod Örneği

Aşağıda, Java’da yazılmış basit bir “Merhaba, dünya!” programı örneğini bulabilirsiniz.

public class MerhabaDunya {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Merhaba, Dünya!");
    }
}

Bu kodda, “MerhabaDunya” isimli bir sınıf oluşturduk ve ana fonksiyonumuz olan “main” fonksiyonunu tanımladık. Ardından “System.out.println()” fonksiyonu ile ekrana “Merhaba, Dünya!” yazdırdık.

TERİMLER:

Nesne Yönelimli Programlama (OOP): Programlama paradigmalarından biri. Programları modüler ve esnek tutmayı sağlar.

Bytecode: JVM tarafından okunabilen ve farklı platformlarda çalışabilen orta seviye dil.

JVM (Java Virtual Machine): Java bytecode’unu çalıştırabilen ve farklı platformlarda aynı çıktıyı verebilen sanal bir bilgisayar sistemidir.

Java Derleyicisi (javac): Java kodlarını bytecode’a çeviren araç.

Dijital cihazlar: Bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler gibi bilgi işlem yapabilme kapasitesine sahip cihazlar.