PHP'de nesne yönelimli programlama (OOP) nasıl yapılır?

PHP dili içerisinde nesne yönelimli programlama yapabilmek için nelere ihtiyacınız vardır, hangi yapıları ve komutları kullanmanız gereklidir? Sınıflar, nesneler, metotlar ve özelliklerin nasıl oluşturulup, nasıl kullanılacağı ile ilgili neler biliyorsunuz? Ayrıca, PHP’de OOP’nin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu konularda bilgi edinmek ve pratik yapmak için hangi kaynakları ve öğrenme metotlarını önerirsiniz?

PHP’de Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

PHP’deki Nesne-Yönelimli Programlama (OOP) yapısını kullanarak, daha organize, tekrarlanabilir ve anlaşılması kolay kodlar yazabiliriz. Bu konu, Özellikle büyük ve modüler kode tabanları için son derece yararlıdır.

Sınıflar ve Nesneler

PHP’de, nesneler sınıflar (classes) tarafından oluşturulur. Sınıf, yöntemleri (metotlar) ve değişkenleri (özellikler) içeren bir şablondur. Bir objeyi bu şablondan örneklemek için, new anahtar kelimesini kullanırız.

Örneğin:

class MyFirstClass{
  public $prop1 = "a property value";

  public function myMethod(){
   echo "Hello from myMethod!";
  }
}

$object_one = new MyFirstClass;

Yukarıdaki örnekte, MyFirstClass adında bir sınıf oluşturduk ve $prop1 isminde bir özellik ile myMethod adında bir fonksiyon ekledik.

Metotlar ve Özellikler

Özellikler, sınıfların içinde tanımlanan değişkenlerdir. Metotlar, sınıfların içinde tanımlanan fonksiyonlardır. Sınıfın objesini oluşturduktan sonra, -> operatörü ile özelliklere ve metotlara erişebiliriz.

Örneğin:

echo $object_one->prop1;
$object_one->myMethod();

OOP’nin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar

 • OOP, sızdırmazlık (encapsulation), kalıtım (inheritance) ve çok biçimlilik (polymorphism) gibi özelliklerle kodların daha düzenli ve yönetilebilir olmasını sağlar.
 • Kod tekrarı engellenir, aynı kodun birçok kez yazılması gereksinimini azaltır.
 • OOP, modüler kod yazma olanağı sunar. Bu, farklı geliştiricilerin aynı projede eşzamanlı olarak çalışmasını kolaylaştırır.

Dezavantajlar

 • OOP, düşündüğünüzden daha karmaşık ve zor olabilir. Bu, eğitim ve adaptasyon zamanı gerektirir.
 • Düz prosedürel kod yazmaya kıyasla, OOP genellikle daha fazla sistem kaynağı kullanır.

Kaynaklar ve Öğrenme Metotları

PHP konusunda akılda tutulabilecek bazı kaynaklar arasında, Php Soru cevap, PHP: The Right Way, PHP Manual ve Stack Overflow bulunur. Bu kaynaklar genellikle PHP’nin her yönünü kapsar ve tüm seviyelerde programcılar için uygundur.

Öğrenme metotlarından en etkili olanları genellikle, derslerden sonra örneklerle ve projelerle pratik yapmayı içerir. Bunun için, internet üzerinde binlerce PHP egzersizi ve proje bulabilirsiniz.

TERİMLER:

Sınıf (Class): OOP dilinde, bir nesnenin davranışlarını ve özelliklerini tanımlayan bir şablondur.
Metot (Method): Bir sınıfın işlemlerini gerçekleştirmek için tanımlanan bir fonksiyondur.
Özellik (Property): Bir sınıfın durumunu tutan bir değişkendir.
Objeler (Objects): Sınıfların somut örnekleridir.
Sızdırmazlık (Encapsulation): Nesnenin bir kısmını veya tümünü dış dünyadan gizleme yöntemi.
Kalıtım (Inheritance): Bir sınıfın özelliklerini ve metotlarını başka bir sınıfa aktarma yeteneği.
Çok biçimlilik (Polymorphism): Aynı isimli metotların farklı işlevlerle tanımlanabilmesi.