C++ içinde bir sınıfın yapısı nasıl oluşturulur?

C++ kodlama dilini kullanırken, bazı durumlardan şikayetçi oldum. Bunun temel nedeni, bir sınıfın nasıl düzgün bir şekilde oluşturulması gerektiğini tam olarak anlamamış olmam. Bu durumda, bir C++ sınıfını nasıl oluşturabiliriz? Ne tür özellikler veya metotlar eklememiz gerekir ve bunları nasıl ekleyeceğiz? Oluşturduğumuz sınıfın kalıtım alan başka sınıflar ve bu ilişki nasıl ifade edilir? Dahası, özel ve genel sınıf üyeleri arasındaki farkı ve bunların sınıf içerisinde nasıl kullanılacağını anlamakta güçlük çekiyorum.

C++ Sınıf Yapısının Oluşturulması

C++ içerisinde, bir sınıf (class) nesne yönelimli programlamanın temel yapı taşlarından biridir. Sınıflar işlevler ve değişkenlerin birleştirilip düzenlendiği bir formattır. Şimdi bir C++ sınıfının nasıl oluşturulacağına bakalım.

Sınıf Tanımlama

C++'da bir sınıf tanımlamak için öncelikle ‘class’ anahtar kelimesi kullanılır. Ardından bu anahtar kelimenin hemen ardına gelecek şekilde sınıfın adı belirlenir. Son olarak, bir çift süslü parantez arasına sınıf özellikleri ve metotları tanımlanır.

Basit bir C++ sınıf tanımı şu şekilde olabilir:

class MyClass {
  // Sınıf özellikleri ve metotları burada tanımlanır
};

Kodda görüldüğü gibi, C++ sınıf tanımı ‘class’ anahtar kelimesi ve ardından sınıf adı ile başlar. Sınıf adının seçiminde genellikle isimlendirmenin anlam ifade etmesi ve benzersiz olması gerekmektedir.

Sınıf Özellikleri ve Metotlar

Sınıf özellikleri, sınıfların içinde tanımlanan değişkenlerdir. Sınıf özelliklerine, her bir sınıf nesnesi tarafından erişilebilir. Metotlar ise bu sınıf değişkenlerini işlemek ve yönetmek için kullanılır.

Bir sınıfın içindeki üye metotlar ve özellikler genellikle ‘public’, ‘private’ veya ‘protected’ anahtar kelimeleri ile belirlenir. Bu anahtar kelimeler, erişim belirteçleri (access specifier) olarak bilinir.

class MyClass {
public: // Genellikle herkese açık metotlar bu kısımda tanımlanır
  int myNumber;
  void myMethod() { // Metot tanımlama
    //...
  }
private: // Özel metotlar bu kısımda tanımlanır. Sadece sınıf içerisinden erişilebilir
  int privateNumber;
};

Kalıtım

C++'da kalıtım (inheritance), bir sınıfın özelliklerini ve metotlarını başka bir sınıfa aktarma yeteneğidir. Kalıtımı kullanarak, mevcut bir sınıfın özelliklerini ve yöntemlerini yeni bir sınıf içinde yeniden kullanabiliriz. Bir sınıf başka bir sınıftan türetilirse, türetilen sınıf türeden sınıfın tüm özelliklerini ve metotlarını miras alır.

Aşağıda bir örneği görelim:

class MyClass { // Temel sınıf
public:
  void myMethod(){
    //...
  }
};

class MyDerivedClass : public MyClass { // Türetilmiş sınıf. MyClass sınıfının özelliklerini ve metotlarını miras alıyor
  //...
};

TERIMLER:

Sınıf (Class): C++ içinde, bir sınıf nesne yönelimli programlamanın temel yapı taşlarından biridir.

Nesne (Object): Sınıf örneklerine nesne denir. Sınıfın özelliklerine ve metotlarına erişmek için genellikle kullanılır.

Özellik (Attribute): Sınıf içinde tanımlanabilen değişkenlerdir.

Metot (Method): Bir sınıfın işlevini sağlayan fonksiyonlara denir.

Erişim Belirteçleri (Access Specifiers): ‘public’, ‘private’ ve ‘protected’ anahtar kelimeleri, bir sınıfın özelliklerine ve metotlarına hangi koşullarda erişilebileceğini belirler.

Kalıtım (Inheritance): Bir sınıfın özelliklerini ve metotlarını başka bir sınıfa aktarma yeteneği.

2 Beğeni