PHP ile veritabanından verilerin çekilmesi nasıl yapılır?

Merhaba, PHP ile veritabanından veri çekmek için kullanabileceğiniz birkaç yöntem vardır. İlk olarak, MySQLi veya PDO gibi veritabanı bağlantı yöntemlerinden birini kullanarak veritabanına bağlanmanız gerekir. Bağlantı kurulduktan sonra, SQL sorgularını kullanarak verileri çekebilirsiniz. Örneğin, “SELECT” sorgusu kullanarak belirli sütunlardan verileri seçebilir veya “SELECT * FROM table_name” sorgusuyla tüm verileri seçebilirsiniz. Sorgu sonucu, PHP’deki dizi veya nesne gibi veri yapısıyla dönecektir. Bu verileri istediğiniz şekilde işleyebilir veya gösterebilirsiniz. Veritabanından veri çekerken güvenlik önlemlerini unutmayın ve özellikle kullanıcı tarafından sağlanan verileri düzgün şekilde işlemeniz gerektiğini unutmayın.

PHP ile veritabanından verilerin çekilmesi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Veritabanı Bağlantısı Oluşturma:
  İlk adım olarak, MySQLi veya PDO gibi uygun bir veritabanı bağlantı yöntemini kullanarak veritabanına bağlanmanız gerekir. Bu yöntemlerin her biri farklı avantaj ve özelliklere sahiptir, bu yüzden tercihinizi yaparken dikkate almanız önemlidir.

 2. SQL Sorgusu Oluşturma:
  Veritabanından veri çekmek için SQL sorgularını kullanmanız gerekmektedir. Örneğin, “SELECT” sorgusu kullanarak belirli sütunlardan verileri seçebilir veya “SELECT * FROM table_name” sorgusuyla tüm verileri seçebilirsiniz. Ayrıca sorgularınıza WHERE ve ORDER BY gibi ek parametreler ekleyebilirsiniz.

 3. Sorguyu Veritabanına Gönderme:
  Oluşturduğunuz SQL sorgusunu veritabanına göndererek, verilerin alınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için, MySQLi’deki “query” veya PDO’daki “prepare” ve “execute” fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

 4. Veri Alma ve İşleme:
  SQL sorgusu sonucunda elde edilen verileri, PHP’deki dizi veya nesne gibi veri yapılarıyla alabilirsiniz. MySQLi’de “fetch_assoc” veya PDO’da “fetch(PDO::FETCH_ASSOC)” gibi fonksiyonları kullanarak verileri alabilirsiniz. Elde ettiğiniz verileri istediğiniz şekilde işleyebilir veya kullanıcıya gösterebilirsiniz.

Örnek bir PHP kodu aşağıda verilmiştir:

<?php
// Veritabanı bağlantısı oluşturma (MySQLi kullanımı)
$servername = "localhost";
$username = "kullanici_adi";
$password = "sifre";
$dbname = "veritabani_adi";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Bağlantı kontrolü
if ($conn->connect_error) {
  die("Bağlantı hatası: " . $conn->connect_error);
}

// SQL sorgusu oluşturma ve verilerin çekilmesi
$sql = "SELECT * FROM table_name";
$result = $conn->query($sql);

// Verilerin işlenmesi ve gösterilmesi
if ($result->num_rows > 0) {
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "Sütun1: " . $row["sütun1"]. " - Sütun2: " . $row["sütun2"]. "<br>";
  }
} else {
  echo "Sonuç bulunamadı.";
}

// Veritabanı bağlantısının kapatılması
$conn->close();
?>

Bu örnekte, “localhost” üzerindeki belirli bir veritabanından tüm verileri seçiyoruz. Seçilen her satır için sütunlardan bazı değerleri ekrana yazdırıyoruz. Sonuç olarak, veritabanından verileri çekmiş oluruz.

Güvenlik Önlemleri:

Veritabanından veri çekerken veri güvenliğine dikkat etmek önemlidir. Özellikle kullanıcı tarafından sağlanan verileri düzgün bir şekilde işlemek ve SQL enjeksiyonuna karşı korunmak gerekmektedir. Bu yüzden PDO veya MySQLi’nin parametreli sorgu özelliklerini kullanmanız ve kullanıcıdan gelen verileri parametre olarak kullanmak yerine parametreli sorgu ile eşleştirmeniz önemlidir.

TERİMLER:

MySQLi: PHP ile MySQL veritabanıyla etkileşim kurmak için kullanılan bir API’dir.
PDO: PHP ile çeşitli veritabanlarına bağlanmak için kullanılan, veritabanından bağımsız bir API’dir.
SQL: Yapılandırılmış sorgu dili (Structured Query Language), veritabanı işlemleri için kullanılan bir dildir.
SQL Sorgusu: Veritabanında belirli verilerin birleşimini döndüren sorgu cümlesi.
Veri Yapısı: PHP’de verilerin belirli bir format ve düzen içinde saklandığı yapılardır. Dizi ve nesne gibi veri yapıları, veritabanından gelen verileri tutmak için kullanılabilir.