Psikanaliz ve Psikanalitik Teori kavramlarını açıklayabilir misiniz? İkisi arasındaki ilişki nedir?

Psikanaliz ve Psikanalitik Teori, psikoloji alanında sıkça duyduğum kavramlardan. Ancak, ne oldukları ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğu konusunda net bir bilgim yok. Psikanaliz tam olarak nedir ve hangi konuları kapsar? Psikanalitik Teori neyi ifade eder? Ve en önemlisi bana bu iki kavram arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz?

1 Beğeni

Psikanaliz

Psikanaliz, genellikle Sigmund Freud tarafından geliştirilen ve daha sonra diğerleri tarafından daha da geliştirilen, zihin hakkındaki bilgilerimizi ve insan davranışını anlama biçimimizi genişleten bir psikoloji dalıdır. Freud’a göre, insanların çoğu düşünce ve davranışları bilinçdışı süreçlerden etkilenir.

Psikanaliz, en basit haliyle, insanların çeşitli psikolojik durumlarını - özellikle nevroz ve psikoz gibi - anlamayı ve tedavi etmeyi hedefler. Bu sürece genellikle psikanalitik terapi denir.

Psikanaliz üç ana kavram üzerine inşa edilmiştir:

1. Bilinçdışı: Bilincin altında yatan, fakat davranışlarımızı etkileyen düşünceler, istekler ve duygular topluluğudur.

2. İç dürtüler: Freud, özellikle seksüel ve agresif olmak üzere, insanların iç dürtülerinden önemli derecede etkilendiğini düşünüyordu.

3. Çatışmalar: Bilinçdışı düzeyde, insanlar genellikle arzuları ve toplumsal veya ahlaki normlar arasında çatışma yaşarlar. Bu çatışmaların çözülüş şekli, kişinin psikolojik durumunu büyük ölçüde etkiler.

Psikanalitik Teori

Psikanalitik Teori, psikanalizin temel prensiplerini kullanan ve içerdikleri bilgileri çeşitli psikolojik durumlar ve konular hakkında açıklamak için genişleten bir dizi psikolojik teoridir.

Freud’un kendisi ve diğer birçok psikolog, psikanalitik teoriler çerçevesinde bir dizi farklı konuyu araştırmış ve açıklamıştır. Bu konular arasında kişilik gelişimi, rüyalar, sevgi ve aşk, suç ve ceza ve sanat ve edebiyat yaratımı gibi konular bulunur.

Psikanaliz ve Psikanalitik Teori Arasındaki İlişki

Psikanaliz ve Psikanalitik Teori arasındaki ilişki, genellikle birinin diğerinin alt kümesi olması olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle, psikanalitik teori, psikanalizin genel ilke ve tekniklerini daha geniş bir dizi konuda ve daha geniş bir uygulamada genişleterek, daha özel ve uygulanabilir teoriler oluşturur.

Bununla birlikte, her iki kavram da birbirine bağlıdır ve birbirini tamamlar. Psikanaliz, psikanalitik teorinin temelini oluştururken, psikanalitik teori ise psikanalizin daha spesifik ve uygulanabilir bir biçimi olarak görülebilir.

TERİMLER:

Nevroz: Hafif ruhsal bozukluklar grubudur. Nevroz hastalıkları, kişinin dış dünyayla olan ilişkilerini etkiler ve genelde stresle birlikte gelişir.

Psikoz: Şiddetli bir mental durumdur ve genellikle bir kişinin gerçekle olan bağlantısını keser. Bu kişiler genellikle halüsinasyonlar görür, delilik halleri yaşar veya düşüncelerini ve hislerini ifade etmekte zorluk çeker. Bu durum genellikle genetik faktörler, beyin kimyası, stres ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonuna bağlıdır.