Osmanlı Devleti'nin Başkentini Bursa'dan Edirne'ye Taşıyan Padişah Kimdir ve Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nde Zafer Kazanan Türk Komutan Kimdir?

Soru 1:

Osmanlı Devleti’nin başkentini Bursa’dan Edirne’ye taşıyan padişah kimdir?

A) I. Murad
B) I. Mehmet
C) II. Murad
D) Yıldırım Bayezid
E) Fatih Sultan Mehmet


Soru 2:

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde komutanlık yapan ve "Sakarya Meydan Muharebesi"nde büyük bir zafer kazanan Türk komutan kimdir?

A) Mustafa Kemal Atatürk
B) İsmet İnönü
C) Kazım Karabekir
D) Fevzi Çakmak
E) Ali Fuat Cebesoy


Bu resimde, Osmanlı Devleti ve Türkiye tarihine dair iki tane çoktan seçmeli soru paylaşılmış. Sorulardan bir tanesi Osmanlı Devleti’nin başkentini Bursa’dan Edirne’ye taşıyan padişahı soruyor, diğer soru ise Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde komutanlık yaparak büyük bir zafer kazanan Türk komutanın kim olduğunu soruyor.

Soru 1: Osmanlı Devleti’nin Başkentini Bursa’dan Edirne’ye Taşıyan Padişah Kimdir?

Cevap

Doğru cevap: A) I. Murad

Açıklama

Osmanlı Devleti’nin başkentini Bursa’dan Edirne’ye taşıyan padişah I. Murad’dır. I. Murad, Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı olup, 1362-1389 yılları arasında hüküm sürmüştür. 1365 yılında Edirne’yi fethetmiş ve stratejik, ticari ve askeri sebeplerle başkenti Edirne’ye taşımıştır.

Diğer Seçeneklerin İncelenmesi

B) I. Mehmet

I. Mehmet (Çelebi Mehmet) Osmanlı Devleti’nin beşinci padişahıdır ve 1413-1421 yılları arasında hüküm sürmüştür. Hükümdarlığı sırasında Osmanlı Devleti’ni yeniden toparlamış, ancak başkent değişikliği onun dönemiyle ilgili değildir.

C) II. Murad

II. Murad, Osmanlı Devleti’nin altıncı padişahıdır ve 1421-1444 ile 1446-1451 yılları arasında hüküm sürmüştür. Onun dönemi de çeşitli fetihlerle geçmiş, ancak başkentin taşınması onun döneminde gerçekleşmemiştir.

D) Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid (I. Bayezid), Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahıdır ve 1389-1402 yılları arasında hüküm sürmüştür. Onun dönemi sırasında Ankara Savaşı ve Timur karşısında alınan yenilgi öne çıkar, ancak başkent değişikliği onun dönemiyle ilgili değildir.

E) Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet), Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır ve 1451-1481 yılları arasında hüküm sürmüştür. İstanbul’un fethiyle bilinen bu padişah döneminde başkent, Edirne’den İstanbul’a taşınmıştır.

Soru 2: Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde Komutanlık Yapan ve "Sakarya Meydan Muharebesi"nde Büyük Bir Zafer Kazanan Türk Komutan Kimdir?

Cevap

Doğru cevap: B) İsmet İnönü

Açıklama

Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi’nde komutanlık yapan ve Sakarya Meydan Muharebesi’nde büyük bir zafer kazanan Türk komutan İsmet İnönü’dür. İsmet İnönü, 1884-1973 yılları arasında yaşamış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi, 23 Ağustos 1921’de başlamış ve 13 Eylül 1921’de sona ermiştir. Bu zafer, Türk Ordusu’nun moralini yükseltmiş ve Misak-ı Milli sınırları içinde bağımsız bir devlet kurma yolunda önemli bir adım olmuştur.

Diğer Seçeneklerin İncelenmesi

A) Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi’nin Başkomutanıdır, ancak Batı Cephesi komutanı İsmet İnönü’dür.

C) Kazım Karabekir

Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi komutanıdır ve onun katkıları ile Doğu Anadolu’da zafer kazanılmıştır.

D) Fevzi Çakmak

Fevzi Çakmak, Kurtuluş Savaşı sırasında Genelkurmay Başkanı olarak önemli roller üstlenmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi’nde Başkomutanlık yapmakla birlikte, doğrudan Batı Cephesi komutanı değildir.

E) Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Cebesoy, Kuvayı Milliye’nin önemli komutanlarından biridir ve Batı Cephesi’nde önemli hizmetlerde bulunmuştur. Ancak İsmet İnönü zekası, organizasyon becerileri ve Batı Cephesi komutanlığı ile Sakarya Meydan Muharebesi’nde belirleyici rolü üstlenmiştir.

TERİMLER:

Sakarya Meydan Muharebesi: Kurtuluş Savaşı sırasında Türk kuvvetleriyle Yunan kuvvetleri arasında gerçekleşen ve Türklerin zaferiyle sonuçlanan büyük muharebedir (23 Ağustos - 13 Eylül 1921).