Öğrenilmesi en zor diller hangileridir ve neden?

Yabancı bir dil öğrenmek, genellikle birçok farklı faktöre bağlı olarak zor olabilir. Bazı diller diğerlerinden daha karmaşık olabilir ve bu da öğrenmeyi daha zorlaştırabilir. Bu noktada, hangi dillerin en zor olduğuna dair bir fikir edinmek istiyoruz. Bu konuda ne gibi kriterleri göz önünde bulundurmalıyız? Örneğin, bir dilin sözdizimsel karmaşıklığı, kelime çeşitliliği, gramer yapısı, tonal özellikleri veya yazım kuralları gibi faktörler öğrenme zorluğunu etkiler mi? Dahası, dil öğreniminin zorluğu öğrenen kişinin ana diline veya diğer önceden öğrenilmiş dillere bağlı olabilir mi?