Dil öğrenirken en etkili metotlar nelerdir?

Dil öğrenimine yeni başlayan biri ya da ilerideki seviyelerdeki birisi için hangi dil öğrenme yöntemleri en etkilidir? Bu konudaki genel yöntemlerin yanı sıra, kişinin öğrenme tarzına (görsel, işitsel, kinestetik vb.) göre hangi özel tekniklerin uygulanabileceğine dair bilgiler de arıyorum. Bu metotların her birini hangi durumlarda, hangi dil öğrenme hedefleri için ve hangi seviyelerde uygulamak daha faydalı olacaktır?