Neolitik Dönem'de Kadının Rolü ve Statüsü Nasıldı?

Neolitik dönemde, insanlık tarihinin bu önemli evresinde, kadınların toplum içindeki rolü ve statüsü hakkında detaylı bilgiye ihtiyacımız var. Kadınlar hangi toplumsal görevleri üstlenmişti, hangi yetkilere sahipti ve onların dini ritüellerdeki yerleri neydi? Bu dönemde kadın-erkek eşitliği konusunda nasıl bir perspektif vardı? Bu soruları yanıtlayarak, Neolitik dönemde kadının toplumsal ve dini yaşamdaki yerini anlamaya çalışabiliriz.