Toplumsal Cinsiyet Normları ve Çalışma Hayatı: Kadınların Ev ve İş Rol Çatışması Nedir?

Toplumsal cinsiyet normları, bireylerin toplumdan beklenen rollerini ve davranışlarını belirler. Bu normlar, kadınların genellikle hem ev işlerinden hem de profesyonel iş yaşamından sorumlu olduğu bir ev ve iş rol çatışmasına yol açabilir. Ücretli bir işte çalışmak ve ev işlerini yönetmek arasında denge bulmak zorlaşabilir, özellikle de çocuk sahibi olan kadınlar için. Bu çatışma iş yerinde verimliliği ve genel yaşam kalitesini nasıl etkiler? Ayrıca bazı toplumlarda ve kültürlerde bu çatışma önemli miydi? Eğer öyleyse, bu durumu hafifletmek için hangi stratejiler uygulandı?