Eğitimin toplumsal değerlerin şekillenmesindeki rolü nelerdir?

Eğitimin, toplumsal değerlerin ve normların oluşturulmasında ve yayılmasında önemli bir rolü vardır. Bu rolü daha derinlemesine ele almak ve incelemek için, toplumsal değerler ve normlar eğitim sürecinden nasıl şekillenir? Eğitim, bireylerin ve genel olarak toplumun değerlerini nasıl etkiler ve yönlendirir? Eğitimsel öğeler, bu süreci nasıl ve hangi yönde etkiler?