Mvc yapısı nedir?

MVC Yapısı nedir?
MVC programlara ne katar?

MVC (Model-View-Controller) yapısı, bir web uygulamasının temel bir mimarisidir. Bu yapı, uygulamanın farklı katmanlarını birbirinden bağımsız şekilde oluşturur ve yönetir. Üç ana bileşen barındırır;

  1. Model: Uygulama verilerini temsil eder. Veritabanı işlemleri yapar ve verileri saklar.

  2. Controller: Kullanıcı ile etkileşimi sağlar. İşlem yönlendirmeleri yapar ve modeli günceller.

  3. View: Kullanıcı arayüzünü gösterir. Model verilerini gösterir ve kullanıcının etkileşimini sağlar.

MVC yapısı, kullanıcı arayüzü, iş mantığı ve veri saklama mantığını birbirinden ayrı tutarak, daha sürdürülebilir bir kod sağlar. Ayrıca, geliştiricilerin paralel olarak çalışmasına da olanak sağlar. Ayrıca, uygulama geliştiricilerinin uygulama geliştirme sürecini daha da hızlandırır.