Mekke döneminde indirilmiş olup cahiliye dönemi Arapların durumundan bahsedilir. Bahsi geçen sure hangisidir?

7-Mekke döneminde indirilmiş olup cahiliye dönemi Arapların durumundan bahsedilir. Bahsi geçen sure hangisidir?
A-Felak
B-Nas
C-Fatiha
D-Kureyş

8-İslamın iki temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’an-İslam
B-Sünnet-İbadet
C-Kur’an-Sünnet
D-Kur’an-İbadet

9-Kur’an-ı Kerimin içerdigi konular aşağıdakilerden hangisidir?
A-Felak
B-İnanç
C-İbadet
D-Hepsi

10-Kur’an-ı Kerim’in pek çok ismi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden değildir?
A-el Furkan
B-el Şifa
C-en Nur
D-el Muhsin

10-Kur’an-ı kendisine rehber edinen bir kişi ne elde etmiş olur?
A-Namaz ibadet edeceğini
B-Dünyada nasıl yaşayacağını
C-Ahiret hayatının neşesini bulur
D-Dünyada ve ahirette saadetini

12-Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her hareketi ibadettir Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-İnsanlara zarar verecek şeyleri
B-İnsanlara zarar verecek şeyleri

13-Kavimlerin yaptıklarını ve başlarına gelenleri Allah’ın geçmiş kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eden terim hangisidir?
A-Kıssa
B-Hisse
C-Sünnet
D-Hadis

14-İnsanlar arasındaki hukuki beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlere ne denir?
A-Ahlak
B-İnanç
C-Muamelat
D-İbadet

15-Kureyş suresini yazınız (15)

 1. DOĞRU-YANLIŞ SORULARI (15)
  ( ) Hz Muhammed insanlığın huzuru için adaleti en temel ilke olarak
  görmüştür.
  ( ) Dürüst olmak kimseyi aldatmamaya her daim doğruyu söylemeye
  “sıdk” denir.
  ( ) Kureyş süresinde felak olayından bahsedilmektedir.
  ( ) Hz Muhammed sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur.
  ( ) Kur’an sözlükte “toplamak ara ayrımdan korumak” anlamlandırır.
  ( ) Kur’an Fatiha süresi ile başlar Nasır süresi ile son erer.
  ( ) Kur’an-ı Kerim parça parça 23 yılda indirilmiştir.

7-Mekke döneminde indirilmiş olup cahiliye dönemi Arapların durumundan bahsedilir. Bahsi geçen sure hangisidir?

Doğru Cevap: D-Kureyş

Kureyş Suresi, Mekke döneminde indirilmiştir ve bu surede cahiliye dönemi Araplarının ekonomik ve sosyal durumları ele alınmıştır.

Kureyş Suresi, Allah’ın Kureyş kabilesine verdiği nimetleri ve ticaret konvoylarını sefere çıkarmalarındaki güvenliği anlatır. Bu, Kureyş kabilesinin ticari başarıları ve refahı ile doğrudan bağlantılıdır, dolayısıyla cahiliye döneminin sosyal ve ekonomik yapılarından bahsedilmektedir.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları:

A-Felak

Felak Suresi, insanları kötülüklerden koruması için Allah’a sığınmayı öğütleyen bir suredir, cahiliye dönemi Araplarının durumuyla doğrudan ilgili değildir.

B-Nas

Nas Suresi, insanları vesveselerden ve kötülüklerden koruması için Allah’a sığınmayı tembihler. Cahiliye dönemi ile ilgisi yoktur.

C-Fatiha

Fatiha Suresi, Kur’an’ın ilk suresidir ve genel olarak Allah’a yönelme, O’ndan yardım dileme ve doğru yola yönelme temalarına sahiptir.

8-İslamın iki temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C-Kur’an-Sünnet

İslam’ın iki temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’tir.

Kur’an, İslam’ın kutsal kitabı olup, Sünnet ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) sözleri, fiilleri ve onaylarını içerir. İslam hukukunun iki temel dayanağı budur.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları:

A-Kur’an-İslam

Bu doğru bir tanımlama değildir, çünkü İslam zaten bir dinin kendisidir; ikinci bir temel kaynak ifade etmiyor.

B-Sünnet-İbadet

İbadetler, İslam’ın bir parçasıdır ancak temel kaynak olarak kabul edilmezler. Sünnet ise tek başına yeterli değildir.

D-Kur’an-İbadet

İbadetler, Kur’an’ın içinde yer alır ancak tek başlarına bir temel kaynak değillerdir.

9-Kur’an-ı Kerimin içerdigi konular aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D-Hepsi

Kur’an-ı Kerim, inanç, ibadet konuları ve daha birçok konuyu içerir.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları:

A-Felak

Felak, Kur’an’daki surelerden biridir, tüm konuları temsil etmez.

B-İnanç

Evet, içerir; fakat sadece inanç konuları değil, birçok diğer konuyu da içerir.

C-İbadet

İbadet konularını da içerir; fakat bununla sınırlı değildir.

10-Kur’an-ı Kerim’in pek çok ismi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden değildir?

Doğru Cevap: D-el Muhsin

Kur’an-ı Kerim’in pek çok ismi vardır ancak el Muhsin bu isimlerden biri değildir.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları:

A-el Furkan

El Furkan, “doğruyu yanlıştan ayıran” anlamında Kur’an’ın isimlerindendir.

B-el Şifa

El Şifa, Kur’an’ın ruhları ve bedenleri manevi olarak şifa bulduğu anlamında isimlerinden biridir.

C-en Nur

En Nur, “ışık, nur” anlamında Kur’an’ın isimlerindendir.

10-Kur’an-ı kendisine rehber edinen bir kişi ne elde etmiş olur?

Doğru Cevap: D-Dünyada ve ahirette saadetini

Kur’an-ı kendisine rehber edinen bir kişi, hem dünyada hem de ahirette saadeti ve huzuru bulur.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları:

A-Namaz ibadet edeceğini

Bu kısmen doğrudur; ancak Kur’an’ın rehberliği sadece namazla sınırlı değildir.

B-Dünyada nasıl yaşayacağını

Bu da doğrudur ancak eksiktir; ahiret yaşamı da rehberlik içindedir.

C-Ahiret hayatının neşesini bulur

Bu da doğrudur ancak sadece ahiret hayatıyla sınırlı değildir, dünyayı da kapsar.

12-Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her hareketi ibadettir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: A-İnsanlara zarar verecek şeyleri (B soru tekrarı içerdiği için yanlıştır)

İnsanlara zarar verecek eylemler ibadet olarak kabul edilemez, çünkü ibadet Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan iyi niyetli eylemler olmalıdır.

13-Kavimlerin yaptıklarını ve başlarına gelenleri Allah’ın geçmiş kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eden terim hangisidir?

Doğru Cevap: A-Kıssa

Kıssa, geçmiş kavimlerle ilgili ibret verici olayların anlatıldığı terimdir.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları:

B-Hisse

Hisse, “pay” anlamına gelir ve geçmiş kavimlerle ilgili değildir.

C-Sünnet

Sünnet Peygamber Efendimizin sözleri, fiilleri ve onayları anlamına gelir.

D-Hadis

Hadis Peygamber Efendimizin sözleridir, ancak geçmiş kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade etmez.

14-İnsanlar arasındaki hukuki beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlere ne denir?

Doğru Cevap: C-Muamelat

Muamelat, insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen İslami hükümlerdir.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları:

A-Ahlak

Ahlak, bireylerin davranışlarını düzenler, ancak hukuki ve sosyal ilişkileri değil.

B-İnanç

İnanç bireyseldir ve toplumsal düzenlemeleri içermez.

D-İbadet

İbadet bireysel veya toplu ibadetleri içerir ancak sosyal ilişkileri düzenlemez.

15-Kureyş suresini yazınız.

rahmân (ve) rahîm olan Allah'ın adıyla.
(ey) Kureyş'ün (rabbi için) birliğinden dolayı, onların kış ve yaz seferlerinden güvende kalmaları nedeniyle, bu Beyt'in (Ka'be'nin) Rabbi'ne ibadet etsinler. O (Rab) ki , onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

## DOĞRU-YANLIŞ SORULARI (15)

(√) Hz. Muhammed insanlığın huzuru için adaleti en temel ilke olarak görmüştür.
(√) Dürüst olmak, kimseyi aldatmamaya ve her daim doğruyu söylemeye “sıdk” denir.
(×) Kureyş suresinde felak olayından bahsedilmektedir. (Kureyş suresi, Kureyş kabilesinin Allah'ın nimetlerine şükretmesini emreder)
(×) Hz Muhammed sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur. (Hz. Muhammed tüm insanlar için evrensel bir örnektir)
(√) Kur’an sözlükte “toplamak, ara ayrımdan korumak” anlamına gelir.
(×) Kur’an Fatiha suresi ile başlar Nas suresi ile son erer. (Nas suresi, Kur’an’ın son suresidir)
(√) Kur’an-ı Kerim parça parça 23 yılda indirilmiştir.

#### TERİMLER:
**Kur’an**: İslam’ın kutsal kitabı.
**Sünnet**: Peygamber Efendimizin sözleri, fiilleri ve onayları.
**Kıssa**: Geçmiş kavimlerle ilgili ibret verici olaylar.
**Muamelat**: Hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen İslami hükümler.