..... matrisin satırca indirgenmiş formunu bulunuz

Soru 1

A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & -8 & 5 \\ 2 & 6 & 2 & 6 \end{pmatrix} matrisin satırca indirgenmiş formunu bulunuz.

UYARI: Çözümlerde kullandığınız ifadeleri (Tanım, Teorem, vb.) ve çözümlerin nedenleri ile birlikte MUTLAKA BELİRTİNİZ. Aksi halde: 1/5 oranında puan kırılır.


Bu resim, satır indirgeme işlemleri üzerine bir matematik sorusunu içermektedir. Soruda verilen matrisin satırca indirgenmiş formunun bulunması istenmektedir. Ayrıca çözümde kullanılan ifadelerin ve nedenlerin belirtilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Satır Eşelonu ve Satır İndirgenmiş Matris

Bir matrisin satır indirgenmiş formunu (row-reduced echelon form, RREF) bulmak, matrisin sıfır olmayan pivot elemanlarının hepsinin 1 olduğu ve bu elemanların üzerinde ve altında sıfırların bulunduğu bir forma getirilmesi anlamına gelir. Bu işlem, Gauss-Jordan eleme yöntemi ile yapılır.

Aşama 1: İndirgeyici Satır Operasyonları

Matrisin her satırını, diğer satırları etkilemeyecek şekilde sıfır olmayan bir değere sahip olacak şekilde işlemler uygulayarak, pivot elemanlarını yaratırız. Bu işlemleri adım adım yapalım.

Adım 1: İlk pivot elemanı oluşturma (1. Satır, 1. Sütun)

A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & -8 & 5 \\ 2 & 6 & 2 & 6 \end{pmatrix}

İlk satır zaten 1 ile başlıyor, bu yüzden pivot eleman 1’dir. İkinci ve üçüncü satırları bu pivot elemanı kullanarak sıfırlayalım.

2. satır = 2. satır - 2 * 1. satır
3. satır = 3. satır - 2 * 1. satır

Yeni matris:
A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 8 & -2 \end{pmatrix}

Adım 2: İkinci pivot elemanı oluşturma (2. Satır, 2. Sütun)

  1. satır, 2. sütundaki pivot eleman -1’dir. Bunu 1 yapalım:
2. satır = -1 * 2. satır

A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 8 & -2 \end{pmatrix}

Şimdi ikinci pivot elemanı kullanarak 1. ve 3. satırdaki 2. sütunu sıfırlayalım:

1. satır = 1. satır - 2 * 2. satır
3. satır = 3. satır - 2 * 2. satır

Yeni matris:
A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & -8 \end{pmatrix}

Adım 3: Üçüncü pivot elemanı oluşturma (3. Satır, 3. Sütun)

  1. satır, 3. sütundaki pivot eleman 4’tür. Bunu 1 yapalım:
3. satır = 1/4 * 3. satır

A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}

Şimdi üçüncü pivot elemanını kullanarak 1. ve 2. satırdaki 3. sütunu sıfırlayalım:

1. satır = 1. satır + 7 * 3. satır
2. satır = 2. satır - 2 * 3. satır

Sonuç olarak satırca indirgenmiş matris:
A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}

Sonuç

Bu matrisin satır indirgenmiş formuna ulaşmak için uyguladığımız satır eşelonu işlemleri sonucu elde ettiğimiz matris:
A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}

TERİMLER:

Satır İndirgenmiş Matris (RREF): Bir matrisin tüm sıfır olmayan satırlarının pivot elemanları 1 olan ve bu pivot elemanların üzerinde ve altında sıfırlar bulunan hali.