Makine öğrenmesi algoritmaları nasıl veri analizi yapar?

Makine öğrenmesi algoritmaları genellikle büyük veri kümelerinden bilgi çıkarmak için kullanılır ve bu bilgiyi öngörülerde, sınıflandırmada ya da yeni veriler üzerinde önerilerde bulunmak için kullanabilirler. Algoritmanın seçilmesi, eğitilmesi ve ne tür verinin kullanılacağı, algoritmanın veriye nasıl yaklaştığı ve bu veriden nasıl öğrendiği üzerinde büyük etkiye sahip olabilir. Bu sürecin nasıl işlediğini, örneğin algoritmanın hem eğitim hem de test verisini nasıl kullandığını, hangi matematiksel yöntemlerin veri analizinde kullanıldığını ve bu sürecin sonuçlarını etkileyen başlıca faktörlerin neler olduğunu anlamak istiyorum.

Makine Öğrenmesinde Veri Analizi Süreci

Makine öğrenmesi algoritmaları, verilerden kalıpları ve ilişkileri belirlemek için matematiksel yöntemler kullanır. Bu kalıplar ve ilişkiler, algoritmanın yeni verilere dayalı tahminler veya sınıflandırmalar yapmak için kullanılmasını sağlar.

Makine öğrenmesi algoritmalarının veri analizi süreci, genellikle aşağıdaki dört aşamadan oluşur:

 1. Veri toplama ve ön işleme: Bu aşamada, algoritma tarafından kullanılacak veriler toplanır ve ön işlenir. Veri ön işleme, verilerin temizlenmesi, eksik verilerin doldurulması ve verilerin istatistiksel olarak normalleştirilmesi gibi işlemleri içerebilir.
 2. Algoritma seçimi: Bu aşamada, algoritmanın görevi yerine getirmek için uygun olan bir algoritma seçilir. Algoritma seçimi, verilerin özelliklerine, mevcut zaman ve kaynak kısıtlamalarına ve algoritmanın performans beklentilerine bağlı olarak yapılır.
 3. Eğitim: Bu aşamada, algoritma eğitim verilerine sunulur ve bu verilerden öğrenir. Eğitim süreci, algoritmanın parametrelerini, verilerin kalıplarını temsil edecek şekilde ayarlamayı içerir.
 4. Test: Bu aşamada, algoritma test verilerine sunulur ve performansı değerlendirilir. Test verileri, eğitim verilerinden farklıdır ve algoritmanın genel performansı hakkında bir fikir verir.

Eğitim ve test verileri nasıl kullanılır?

Makine öğrenmesi algoritmaları, genellikle eğitim ve test verileri olmak üzere iki veri kümesi ile eğitilir. Eğitim verileri, algoritmanın parametrelerini ayarlamak için kullanılırken, test verileri algoritmanın performansını değerlendirmek için kullanılır.

Eğitim verileri, algoritmanın öğrenebileceği kalıpları içermelidir. Bu kalıplar, verilerin özelliklerine ve mevcut zaman ve kaynak kısıtlamalarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir görüntü sınıflandırma algoritması, farklı nesnelerin görüntülerinin bulunduğu bir eğitim verisi kümesi ile eğitilebilir.

Test verileri, algoritmanın performansını değerlendirmek için kullanılır. Test verileri, algoritmanın daha önce görmediği verilerdir. Bu veriler, algoritmanın yeni verilere ne kadar iyi uyum sağlayabileceğini gösterir.

Hangi matematiksel yöntemler veri analizinde kullanılır?

Makine öğrenmesi algoritmaları, çeşitli matematiksel yöntemler kullanır. Bu yöntemler, verilerin özelliklerine ve algoritmanın gerçekleştirmek istediği göreve bağlı olarak değişebilir.

İki yaygın matematiksel yöntem türü şunlardır:

 • İstatiksel yöntemler: Bu yöntemler, verilerin olasılık dağılımından yararlanır. Örneğin, bir sınıflandırma algoritması, verilerdeki kalıpları belirlemek için istatistiksel bir model kullanabilir.
 • Öğrenme yöntemler: Bu yöntemler, verilerin özelliklerini öğrenmek için algoritmanın parametrelerini ayarlar. Örneğin, bir sinir ağı, verilerin özelliklerini öğrenmek için bir dizi ağırlık ve bağlantı kullanır.

Sonuçları etkileyen faktörler nelerdir?

Makine öğrenmesi algoritmalarının sonuçları, aşağıdaki faktörlerden etkilenebilir:

 • Veri kalitesi: Verilerin kalitesi, algoritmanın performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Veriler doğru, eksiksiz ve tutarlı olmalıdır.
 • Algoritma seçimi: Algoritmanın görevi yerine getirmek için uygun olan bir algoritma seçilmesi önemlidir.
 • Eğitim verileri: Eğitim verilerinin, algoritmanın öğrenebileceği kalıpları içermesi önemlidir.
 • Test verileri: Test verilerinin, algoritmanın performansını değerlendirmek için yeterli olması önemlidir.

Özetle, makine öğrenmesi algoritmaları, verilerden kalıpları ve ilişkileri belirlemek için matematiksel yöntemler kullanır. Bu kalıplar ve ilişkiler, algoritmanın yeni verilere dayalı tahminler veya sınıflandırmalar yapmak için kullanılmasını sağlar.

1 Beğeni

Basit bir mantık var, ancak gerçekte çok karmaşık bir yapının yapılarını açıklıyoruz. Önce makineye neyi işlediğini ve işlediği veriyi kategorize etmesini öğretiyorsunuz. Kategorize edilen her verinin bir kimliği oluyor ve bu kimliğin benzerlerini ilişkilendirdikten sonra makine işlediği verileri daha önce öğrendikleriyle ilişkilendirerek devasa bir işlenmiş veri havuzu oluşturur. Artık bu işlenmiş veriyi her çalışmada istenilen düzeyde kullanabiliriz.

Asıl olay işlenen verilerin kategorize edilme süreci ve bu kategorize edilen konuların istemcinin komutuna doğru yanıt verebilmesinin öğretilmesidir.

Örnek:

 1. İstemci girdisinin ne olduğunun belirlenmesi.
 2. Benzer türdeki içeriklerle benzerliklerin bulunması.
 3. İstemci verisinde geçen bilgilere en yakın ve anlamsal olarak eşleşen girişlerin bulunması.
 4. Bu girişlerin yeniden derlenerek sonucun istemciye iletilmesi.

Atladığım adımlar ya da mantık yordamları olabilir.