Farklı tipte Yapay Zeka algoritmaları nelerdir?

Yapay zeka ve makine öğrenimi birbirine yakından bağlı iki disiplin olup, birçok uygulamada birlikte kullanılırlar. Yapay zeka algoritmaları bir bilgisayarın topladığı verileri yorumlayabilme, öğrenme ve belirli görevleri otomatikleştirerek performansı iyileştirme yeteneği üzerine odaklanır. Yapay Zeka (AI) algoritmalarının farklı türleri vardır. Bu algoritmaların tam bir listesini oluşturabilir misiniz? Ayrıca, hangi tür problemler için hangi türden algoritmanın kullanılmasının daha uygun olacağına da değinebilir misiniz?

1 Beğeni