Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, bir resimdeki nesneleri nasıl tespit eder?

Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri, bir resimde çeşitli nesneleri tanımlama ve sınıflandırma yeteneğine sahip olabilirler. Ancak, bunun arkasındaki spesifik mekanizma, yöntem veya algoritmalar ne olabilir? Yani, bu sistemlerin bir resimdeki farklı nesneleri, bunların yerlerini ve onlar arasındaki ilişkileri tespit etmek için kullanılan stratejileri ve teknikleri nelerdir? Gözetimli veya gözetimsiz öğrenme, derin öğrenme ve evrişimli sinir ağları gibi kavramlar ve yöntemler ne şekilde dahil olabilir? Bu konuyla ilgili en son bilimsel araştırmalar ve bulgular hangileridir?