Lasa sayısı nedir ve nasıl bulunur? Hangi sayılar lasa sayılardır?

Matematikte farklı sayı türleri bulunur ve lasa sayısı benim çok merak ettiğim bir konudur. Lasa sayısı tam olarak nedir ve nasıl bulunur? Bu sayıyı belirlemek için hangi yöntemler kullanılır ve bu sayıların özellikleri nelerdir? Hangi sayılar lasa sayıları olarak sınıflandırılır?

1 Beğeni

Lasa Sayısı Nedir?

Tanımı

Lasa Sayısı, matematikte bir asal sayının, tersten yazıldığında yine bir asal sayı olma durumudur. Terimin kökeni, “asal” kelimesinin tersinden yazılmış hali olan “lasa” kelimesinden türetilmiştir.

Özellikleri

 1. Asal Sayı Olma Zorunluluğu: Lasa sayılar öncelikle asal sayılardır.
 2. Tersinden Asal Olma: Sayı tersten yazıldığında da asal sayı olmalıdır.
 3. Pozitif Tamsayı Olma: Hem sayı hem de ters çevrilmiş hali pozitif tamsayı olmalıdır.

Lasa Sayısı Nasıl Bulunur?

Lasa sayısını belirlemek için birkaç adımı izleriz:

Adım 1: Asal Sayı Listesi Oluşturma

Öncelikle, belirli bir aralıktaki asal sayıları listelemek gerekebilir. Bu adımda asal sayıları bulmak için “Sieve of Eratosthenes” gibi algoritmalar kullanılır.

Adım 2: Ters Alma İşlemi

Her asal sayının ters halini alırız. Örneğin, 13 sayısının tersi 31’dir.

Adım 3: Ters Sayının Asal Kontrolü

Ters hali alınan sayının asal olup olmadığını kontrol ederiz. Bu işlemi, temel asal sayı kontrol algoritmaları ile gerçekleştirebiliriz.

Örnek

 • Sayı: 13
  • Tersi: 31
  • İkisi de asal olduğundan 13 bir lasa sayıdır.

Lasa Sayısı Olarak Sınıflandırılan Sayılar

Örnek Lasa Sayıları

 • 13 ve 31
 • 17 ve 71
 • 37 ve 73
 • 79 ve 97

Özellikle Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Palindromik Sayılar Olmamalı: Bir lasa sayısı ters çevrildiğinde aynı sayı olmayan, fakat her iki hali de asal olan sayılar olmalıdır.
 2. Çift Sayı Olmamalı: İki basamaklı asal çift sayılar (2 ve 5 hariç, çünkü bunlar istisna olarak asal sayıdır) yoktur.

Lasa Sayısının Kullanıldığı Terimler ve Algoritmalar

Bir sayı hem asal hem de tersten yazıldığında asal ise lasa sayısıdır. Bunun analizinde kullanılan bazı terimler şunlardır:

TERİMLER:

Asal Sayı: Sadece 1 ve kendisi ile bölünebilen pozitif tamsayı.
Ters Alma İşlemi: Bir sayının rakamlarının yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yeni bir sayı oluşturma işlemi. Örneğin, 123’ün tersi 321’dir.
Sieve of Eratosthenes: Asal sayıları bulmak için kullanılan etkili bir algoritma.

Özetle, lasa sayıları tersten yazıldığında da asal olan asal sayılardır. Bu sayıları belirlemek için asal sayı listesi oluşturmak, ters alma işlemi uygulamak ve ters hali de asal olup olmadığını kontrol etmek gerekmektedir.

1 Beğeni