Küresel Isınma Konulu Filmlerin Etkisi Nedir?

Küresel ısınmayla ilgili filmler halkın bu konudaki bilgisini ve duyarlılığını ne derecede etkiliyor? Bu tür filmler, konunun ciddiyetini kitlelere aktarmada başarılı oluyor mu? Sinema seyircisinin bu konuya olan yaklaşımlarını ve aldıkları eylemleri ne ölçüde etkileyebiliyorlar? Bu tür filmlerin çevre politikaları üzerinde herhangi bir etkisi var mı?