Çevre aktivizminin toplumdaki rolü ve etkisi nedir?

Çevre aktivizmi son yıllarda özellikle gençler arasında hızla artan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aktivizm biçimi, kişilerin ve toplulukların, çevresel sorunlara dikkat çekmek ve bunlara çözüm bulmak için aktif olarak çaba sarf etmesini ifade eder. Genellikle bu hareketlerin öncülerinde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak çevresel farkındalığı artırmaya çalışan gençler bulunmaktadır. Peki çevre aktivizminin toplumda gördüğü tutum ve etkisi nasıldır? Bu hareketler, hükümet ve diğer kuruluşların çevresel politikaları üzerinde ne tür bir etkiye sahiptir? Toplumun geneli için çevre sorunlarına dikkat çekip, bu sorunlarla ilgilenmeyi teşvik ederken, gençlerin ve yetişkinlerin çevresel davranışlarına ve tutumlarına ne tür değişiklikler getiriyor?