Hollywood'un sinema endüstrisine etkisi nedir?

İlk olarak, Hollywood’un sinema endüstrisi üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını merak ediyorum. İkinci olarak, eğer etkiliyse, bu etki nasıl bir karaktere sahip? Hollywood’a özgü film yapımcılığı biçimleri, pacing, senaryo yazımı ve hikaye anlatımı, genel sinema endüstrisi üzerine hangi etkileri bırakmıştır? Son olarak, Hollywood sinemasının evrenselleşmesi sonucunda diğer kültürel sinema formları üzerindeki etkisini detaylandırabilir misiniz?